• Σχόλιο του χρήστη 'Γεώργιος Κουρουπέτρογλου' | 6 Φεβρουαρίου 2019, 07:42

    Προτείνω τις παρακάτω διορθώσεις ως προς την ορθή απόδοσης της ορολογίας στα Ελληνικά (παραθέτω ενδεικτικές αναφορές): 1) ο όρος "αμβλύωπας" [1-2] δεν περιλαμβάνει όλα τα άτομα που αντιστοιχούν στον αντίστοιχο όρο "visually impaired" αλλά μόνο μία υποκατηγορία του. Προτείνω να χρησιμοποιηθεί ο όρος "άτομα με χαμηλή όραση" [3-5] . Ο όρος αμβλυωπία αντιστοιχεί στον Αγγλικό όρο "amblyopia". 2) ο όρος " print-disabled" αποδίδεται στα Ελληνικά με τον όρο "εντυποανάπηρος" / "εντυποανάπηροι" [6-7] και όχι με τον περιφραστικό όρο "άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων". 3) ο όρος "άτομα με προβλήματα όρασης" δεν είναι επιστημονικά ορθός, είναι αόριστος και δεν υπάρχει αντίστοιχη μετάφρασή του στα Αγγλικά. Θα πρέπει να αντικατασταθεί με τον όρο "άτομα μα απώλεια όρασης" που περιλαμβάνει τα άτομα με τύφλωση (ολική απώλεια όρασης) και τα άτομα με χαμηλή όραση (μερική απώλεια όρασης). Αναφορές [1] http://vision-training.gr/xamhlh-orash/ [2] ttps://drkarditsas.com/2016/05/23/%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%BB%CF%85%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%B1/ [3] http://www.retina.gr/news_item/%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%AE-%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7 [4] https://drkarditsas.com/2016/05/23/%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7/ [5] https://www.ophthalmica.gr/tmimata/low-vision-aids/ [6] https://access.uoa.gr/ERMOFILOS/info.html [7] https://legal.heal-link.gr/healhelp/index.php?solution_id=1064