Άρθρο 01 – Σκοπός

Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η εναρμόνιση του ν. 2121/1993 (Α΄ 25) με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της Oδηγίας 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (Οδηγία 2017/1564) (ΕΕ L 242/6).

 • 8 Φεβρουαρίου 2019, 17:43 | Ιωαννης Παπαδόπουλος

  Το νομοσχέδιο θα επρεπε να διευρυνει τον ορισμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησιας.

 • 7 Φεβρουαρίου 2019, 13:52 | Ανθή κατσιρίκου

  Εναρμονιζόμενη με τη θέση των φορέων: Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης και Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ζητώ την απόσυρση των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 2, οι οποίες θέτουν ζητήματα εύλογης αμοιβής, γεγονός που θα αποβεί μοιραίο για τη δυνατότητα των ενδιαφερομένων να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό τους υλικό, άρα τους αποκλείει από την ανώτατη εκπαίδευση.

 • 6 Φεβρουαρίου 2019, 07:42 | Γεώργιος Κουρουπέτρογλου

  Προτείνω τις παρακάτω διορθώσεις ως προς την ορθή απόδοσης της ορολογίας στα Ελληνικά (παραθέτω ενδεικτικές αναφορές):
  1) ο όρος «αμβλύωπας» [1-2] δεν περιλαμβάνει όλα τα άτομα που αντιστοιχούν στον αντίστοιχο όρο «visually impaired» αλλά μόνο μία υποκατηγορία του. Προτείνω να χρησιμοποιηθεί ο όρος «άτομα με χαμηλή όραση» [3-5] . Ο όρος αμβλυωπία αντιστοιχεί στον Αγγλικό όρο «amblyopia».
  2) ο όρος » print-disabled» αποδίδεται στα Ελληνικά με τον όρο «εντυποανάπηρος» / «εντυποανάπηροι» [6-7] και όχι με τον περιφραστικό όρο «άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων».
  3) ο όρος «άτομα με προβλήματα όρασης» δεν είναι επιστημονικά ορθός, είναι αόριστος και δεν υπάρχει αντίστοιχη μετάφρασή του στα Αγγλικά. Θα πρέπει να αντικατασταθεί με τον όρο «άτομα μα απώλεια όρασης» που περιλαμβάνει τα άτομα με τύφλωση (ολική απώλεια όρασης) και τα άτομα με χαμηλή όραση (μερική απώλεια όρασης).

  Αναφορές
  [1] http://vision-training.gr/xamhlh-orash/
  [2] ttps://drkarditsas.com/2016/05/23/%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CE%BB%CF%85%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%B1/
  [3] http://www.retina.gr/news_item/%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%AE-%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7
  [4] https://drkarditsas.com/2016/05/23/%CF%87%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BB%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7/
  [5] https://www.ophthalmica.gr/tmimata/low-vision-aids/
  [6] https://access.uoa.gr/ERMOFILOS/info.html
  [7] https://legal.heal-link.gr/healhelp/index.php?solution_id=1064