• Σχόλιο του χρήστη 'Φάρος Τυφλών της Ελλάδος' | 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:18

    Προς την Αξιότιμη Υπουργό Πολιτισμού, κα Μυρσίνη Ζορμπά [...]. Το ζήτημα στο οποίο αφορά το εν λόγω σχέδιο νόμου είναι ύψιστης σημασίας για τα άτομα με αναπηρίες όρασης και διερωτώμαι, γιατί δεν συζητήθηκε και δε ζητήθηκε η γνώμη των φορέων των τυφλών, όπως είναι ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, που είχε πρωτοστατήσει για την έκδοση της μέχρι σήμερα ισχύουσας υπουργικής απόφασης, που ήταν εξαιρετικά καλή. Ενώ δηλαδή το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς με την καταργούμενη από το άρθρο 4 απόφαση, δεν προέβλεπε κανενός είδους αμοιβή για τις προβλεπόμενες από τον νόμο χρήσεις από άτομα με αναπηρίες όρασης, το σχέδιο νόμου προβλέπει εύλογη αμοιβή των εκδοτών. Επιπλέον η αμοιβή αυτή δεν ορίζεται στον νόμο, αλλά γίνεται παραπομπή σε έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης, γεγονός που καθιστά ανενεργό το άρθρο μέχρι την έκδοση της σχετικής ΥΑ, που μπορεί να καθυστερήσει πολύ ή να μην εκδοθεί ποτέ, πράγμα που θα αχρηστεύσει την προστασία της οδηγίας και θα μας αφήσει τελείως εκτεθειμένους και απροστάτευτους από τους εκδότες. Είναι ολοφάνερο ότι παρά την προστασία των τυφλών που υπάρχει παγκοσμίως, εδώ με το νομοσχέδιο οι μόνοι που προστατεύονται είναι οι εκδότες, ενώ οι τυφλοί καθόλου. Παραθέτουμε τις σχετικές παραγράφους: Άρθρο 2. Παρ. 11. Για τη χρήση προστατευόμενων έργων που επιτρέπονται δυνάμει του παρόντος άρθρου οφείλεται εύλογη αμοιβή στους δικαιούχους των έργων μόνο από τους εγκατεστημένους στην ελληνική επικράτεια αρμόδιους φορείς. Παρ. 12. Τα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ζητήματα, όπως τα σύμφωνα με την παράγραφο 5 (περ. α΄ υπο. αβ) κατάλληλα μέτρα, το ύψος και η διαδικασία καταβολής εύλογης αμοιβής στους δικαιούχους για τις επιτρεπόμενες χρήσεις έργων από αρμόδιους φορείς, θα εξειδικευτούν με την έκδοση απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τα παραπάνω συνεπάγονται εξέλιξη προς το χειρότερο για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες όρασης, μίας ιδιαίτερα ευάλωτης κοινωνικής ομάδας σε σχέση με ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα, όταν η διεθνής κοινότητα μάλιστα επεκτείνει παρά περιορίζει τα δικαιώματά τους, οδηγεί τους τυφλούς σε αποκλεισμό μάθησης και τους καθιστά έρμαια των εκδοτικών συμφερόντων, παραβιάζοντας ευθέως τις ισχύουσες οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης και της συνθήκης του Μαρακές. Κατόπιν τούτου ζητούμε: α. Την άμεση απόσυρση των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 2 του νομοσχεδίου. β. Την μεγαλύτερη προστασία των τυφλών, με το νέο νόμο, ώστε να έχουν βιβλία περισσότερα και πλήρως προσβάσιμα [...] σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, γιατί πιστεύουμε πως θα υπάρξει εκ μέρους σας άμεση ανταπόκριση στις προτάσεις μας. Με εκτίμηση, Εμμανουήλ Μπασιάς Πρόεδρος Δ.Σ. Φάρου Τυφλών της Ελλάδος