• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΡΙΤΣΙΜΑΣ' | 6 Φεβρουαρίου 2019, 13:55

    Θα πρέπει να αποσυρθούν οι παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου 2, για να είναι δωρεάν η πρόσβαση των τυφλών σε όλα τα βιβλία, χωρίς καμία εξαίρεση. Η καταβολή αμοιβής, έστω και ελάχιστης, θα δημιουργήσει συνθήκες αποκλεισμού και στέρηση της δυνατότητας μόρφωσης,εκπαίδευσης και πνευματικής ανάπτυξης των ατόμων, που δεν έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν. Το μέτρο αυτό θα ωφελήσει μόνο τους εκδότες και θα πλήξει καίρια όλο το χώρο των ατόμων με προβλήματα όρασης. Έτσι αχρηστεύεται και ο νόμος αυτός και καταστρατηγείται η ευρωπαϊκή οδηγία. Είναι απορίας άξιο, πώς πέρασαν τέτοιες διατάξεις στο νομοσχέδιο αυτό, που ευνοούν τα συμφέροντα των εκδοτών και βλάφτουν το χώρο των τυφλών, που τώρα βρίσκεται σε μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία, γι' αυτή την πρωτοβουλία, που πραγματικά δεν την περίμενε. Διατυπώνω εντονότατη διαμαρτυρία για το εγχείρημα αυτό, που στρέφεται άμεσα κατά των προσώπων, που δεν έχουν δυνατότητα φυσικής πρόσβασης στο βιβλίο. Η πράξη αυτή ερμηνεύεται ως υποχώρηση μπροστά στις εκδοτικές απαιτήσεις αδιαφορώντας για τις συνέπειες στο χώρο μας. Ενώ η ευρωπαϊκή οδηγία δεν προβλέπει καταβολή αμοιβής, στη χώρα μας όμως υπερτερούν τα συμφέροντα. Πολύ λυπάμαι γι' αυτό και θλίβομαι βαθύτατα. Αντίθετα, να προστεθεί διάταξη, όπου και οι τυφλοί επιστήμονες να έχουν πρόσβαση στα επιστημονικά συγγράμματα. Ελπίζω ότι το αίτημά μου θα εισακουστεί. Ευχαριστώ.