• Σχόλιο του χρήστη 'Δήμητρα Σαρρή' | 7 Φεβρουαρίου 2019, 13:32

    Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι οι παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου 2, του σχεδίου νόμου όπου αναφέρονται τα σχετικά περί «εύλογης αμοιβής του δικαιούχου», αντιβαίνουν πλήρως το πνεύμα αλλά και το γράμμα της Συνθήκης του Μαρακές, το οποίο έχει ξεκάθαρα ανθρωπιστικό προσανατολισμό, και εφαρμόζεται ως πυλώνας κοινωνικής πολιτικής και ανάπτυξης για την διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των τυφλών, των αμβλυώπων και των ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης στην παγκόσμια εκδοτική παραγωγή. (https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_marrakesh_flyer.pdf). Στην πράξη οι δυο αυτοί παράγραφοι ακυρώνουν την όποια προσπάθεια γίνεται να ενσωματωθεί η συνθήκη του Μαρακές στο εθνικό δίκαιο κι ως εκ τούτου πιστεύω ότι πρέπει να αποσυρθούν.