• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΥΦΛΩΝ' | 7 Φεβρουαρίου 2019, 14:07

    Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, ο επίσημος Κοινωνικός Εταίρος της Πολιτείας για θέματα τυφλότητας και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), στο πλαίσιο της διαβούλευσης του σχεδίου νόμου "Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1564 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορισμένων προστατευόμενων έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας δυνάμει δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προς όφελος των τυφλών, των αμβλυώπων και τω ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/29/EK για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας", καταθέτει τις παρακάτω σκέψεις και προτάσεις. Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου έχει υποτίθεται σκοπό να διευκολύνει τα εντυπoανάπηρα άτομα μεταξύ των οποίων οι τυφλοί και άτομα με χαμηλή όραση, ενώ στην πραγματικότητα υποκύπτει στις πιέσεις του λόμπι των εκδοτών οι οποίοι, ειρήσθω εν παρόδω, εισπράττουν ετησίως δεκάδες εκατομμύρια από το Ελληνικό δημόσιο για την παροχή συγγραμμάτων στους μαθητές και φοιτητές της χώρας. Το υπάρχον νομικό πλαίσιο καλύπτει απόλυτα την πρόσβαση των τυφλών και των ατόμων με χαμηλή όραση στο βιβλίο γενικά, ωστόσο δυστυχώς, αυτό δεν υλοποιείται εκ μέρους των εκδοτών. Ως εκ τούτου η μόρφωση και η ψυχαγωγία των ανθρώπων με προβλήματα όρασης εναπόκειται μέχρι σήμερα στην «Καλοσύνη των Ξένων», στη βούληση και το φιλότιμο του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος, ενός μικρού κύκλου εθελοντών, όχι πάντα σταθερού, και κυρίως στην οικονομική αφαίμαξη του άμεσα ενδιαφερομένου. Με το παρόν σχέδιο νόμου αντί να προχωρήσει η χώρα μας ένα βήμα παραπέρα και να εκσυγχρονιστεί πολιτισμικά προσφέροντας ουσιαστική δωρεάν πρόσβαση στους εντυποανάπηρους ανθρώπους κάθε κατηγορίας θέτει ένα επιπλέον εμπόδιο ήτοι την αποζημίωση των «δικαιούχων» δηλαδή των εκδοτών. Είναι ντροπή και όνειδος να εξαρτάτε η πρόσβαση των τυφλών και των λοιπών ατόμων με προβλήματα όρασης α) από την έκδοση Υπουργικής Απόφασης της οποίας δεν υπάρχει χρονικός προσδιορισμός έκδοσης και β) από την παροχή εύλογης αποζημίωσης στους δικαιούχους. Και η εύλογη αποζημίωση προβλέπεται να χορηγείται από μη κερδοσκοπικούς φορείς ή βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων κλπ., οι οποίοι επεξεργάζονται τα κείμενα προκειμένου να τα μετατρέψουν σε προσβάσιμη μορφή είτε ψηφιακή είτε ακουστική είτε σε γραφή Braille είτε σε μεγαλογράμματους χαρακτήρες, με δυσβάσταχτο κόστος, με προσωπικό πολύ περιορισμένο το οποίο αφιερώνει πολλές εργατοώρες στην μετατροπή κάθε βιβλίου στην κατάλληλη μορφή. Η καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης εκ μέρους των φορέων αυτών οι οποίοι ουδόλως αποζημιώνονται για το παρεχόμενο έργο είναι σε κάθε περίπτωση καταχρηστική, ανεπίτρεπτη και υπερβαίνει τα εσκαμμένα. Το δε προβλεπόμενο ποσοστό παραχώρησης εκ μέρους των εκδοτικών οίκων μόνο του 10% επί των εκδιδομένων τίτλων ετησίως είναι προκλητικό και θέτει ένα επιπλέον εμπόδιο στην απρόσκοπτη πρόσβαση των ανθρώπων με προβλήματα όρασης στο αγαθό του βιβλίου. Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους σας καλούμε είτε να αποσύρεται συλλήβδην το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου είτε να απαλείψετε τα τρία επίμαχα σημεία ήτοι: α) την εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων β) το ποσοστό του 10% παραχώρησης των νέων τίτλων ετησίως και, γ) την αίρεση ισχύος του παρόντος από την έκδοση Υπουργικής Απόφασης με άγνωστες λεπτομέρειες σε άδηλο χρονικό σημείο. Καθώς επίσης και να προβλεφθούν αυστηρές κυρώσεις στους εκδότες που δεν συμμορφώνονται και δεν παρέχoυν στους αρμόδιους φορείς το υλικό σε μορφή e-pub. Με εκτίμηση Για το Γενικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Νικόλαος Γιαλλούρης Γενική Γραμματέας Παρασκευή Τσαβαλιά