• Σχόλιο του χρήστη 'Θάλεια Γκόντα' | 8 Φεβρουαρίου 2019, 08:10

    Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει εθνική πολιτική πρόσβασης στην πληροφορία και την ανάγνωση για τους εντυποανάπηρους, όταν σε άλλες χώρες υπάρχει μέχρι και διαφορετική Εθνική Βιβλιοθήκη (The National Agency of Accessible Medias (MTM) στη Σουηδία, Celia στη Φινλανδία, Nota στη Δανία, The Norwegian Library of Talking Books and Braille (NLB) στη Νορβηγία κ.ο.κ.) για να εξυπηρετεί το κοινό αυτό. Πόσω μάλλον αυτή η έλλειψη εθνικής πολιτικής να γίνεται ως και εχθρική απέναντι τους εντυοποανάπηρους πολίτες αυτής της χώρας με την επιβολή «εύλογης αμοιβής του δικαιούχου» που αναφέρεται στις παραγράφου 11 και 12 του άρθρου 2 του παρόντος σχεδίου νόμου. Πρόκειται για καταφανή διάκριση υπέρ του επιχειρηματικού κλάδου των εκδοτών εις βάρος μιας ευπαθούς κοινωνικής ομάδας. Οι προαναφερθείσες παράγραφοι πρέπει να αποσυρθούν, διαφορετικά η ελληνική πολιτεία θα έχει αποτύχει στην εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής με σκοπό την ισότιμη πρόσβαση των τυφλών και εντυποανάπηρων στην πληροφορία. Θάλεια Γκόντα Βιβλιοθηκονόμος