• Σχόλιο του χρήστη 'Γεωργία Γραμματικού' | 8 Φεβρουαρίου 2019, 08:23

    Πως μπορεί ένα εντυποανάπηρο άτομο, αν το σχέδιο προχωρήσει χωρίς την τροποποίηση των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 2 που προβλέπουν «εύλογη αμοιβή», (για την οποία μάλιστα θα πρέπει να περιμένει κανείς και μελλοντική υπουργική απόφαση σε βάθους χρόνου) να περατώσει δωρεάν ακαδημαϊκές σπουδές όπως έχει την δυνατότητα να κάνει κάποιος χωρίς προβλήματα όρασης; Γνωρίζουμε ότι για να μετέχει κάποιος σε ανώτατη εκπαιδευτική διαδικασία έχει ανάγκη προσβάσιμης βιβλιογραφικής συλλογής ικανοποιητικού μεγέθους και θεματικής ευρύτητας. Αν το εντυποανάπηροάτομο (ή ο αρμόδιος φορέας) επιφορτιστεί με χρηματικό κόστος για να εξασφαλίσει πρόσβαση σε υλικό που οι μη έχοντες αναπηρία απολαμβάνουν δωρεάν, πως ακριβώς διευκολύνουμε την δύσκολη πορεία αυτονόμησης του και την κοινωνική ένταξη του; Με ποιο σκεπτικό και υπερασπιζόμενο τι ακριβώς το σχέδιο νόμου αντί να σταθεί σύμμαχος των ΑΜΕΑ στρέφετε εναντίον τους;