• Σχόλιο του χρήστη 'Περικλής Δουβίτσας' | 9 Φεβρουαρίου 2019, 08:15

    Η υποχρέωση καταβολής εύλογης αμοιβής προφανώς δεν θα πρέπει να βαρύνει τους επωφελούμενους αλλά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς που παρέχουν τα βιβλία – όπως ακριβώς συμβαίνει και με την παροχή βιβλίων στους υπόλοιπους σπουδαστές. Επίσης προφανώς, θα πρέπει να τηρηθεί η βασική αρχή που διέπει το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, δηλαδή η διασφάλιση αμοιβής των δημιουργών για κάθε χρήση του έργου τους. Ως εκδότης έχω ανταποκριθεί με χαρά σε κάθε αίτημα παροχής (και δημιουργίας) πρόσθετου υλικού και φυσικά θα το κάνω και στο μέλλον όσο καλύτερα μπορώ. Ας μην συγχέουμε όμως την αλληλεγγύη και το δίκαιο αίτημα ίσης πρόσβασης με το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας και την εύλογη αμοιβή, η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορούν να δημιουργούνται νέα βιβλία. Η δωρεάν παιδεία και η κοινωνική πολιτική είναι υποχρεώσεις του κράτους και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παρέχονται σε βάρος των δημιουργών.