• Σχόλιο του χρήστη 'Παρασκευάς Λιβανης' | 9 Φεβρουαρίου 2019, 12:32

    Θα πρέπει να τηρηθεί η βασική αρχή που διέπει το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλον τον κόσμο, δηλαδή η διασφάλιση αμοιβής των δημιουργών και εκδοτών για κάθε χρήση του έργου τους. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι αποτελεί υποχρέωση του κράτους η κοινωνική πολιτική και υποστήριξη των εντυποαναπήρων και ότι είναι άδικο να ζητείται από τον κλάδο των δημιουργών να υποκαθιστά το κράτος και τους θεσμούς του σε αυτή τους την υποχρέωση, κάτι το οποίο πραγματοποιούσε ε μέχρι τώρα. Αποτελεί υποχρέωση του κράτους να παρέχει δωρεάν παιδεία και είναι εντελώς παράλογο η δωρεάν παιδεία να παρέχεται σε βάρος των δημιουργών και των εκδοτών. Θα πρέπει τονιστεί ότι η Οδηγία ρητά προβλέπει τη δυνατότητα καταβολής εύλογης αμοιβής και οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν σχετική πρόβλεψη. Η υποχρέωση καταβολής εύλογης αμοιβής προφανώς δεν θα βαρύνει τους επωφελούμενους εντυποανάπηρους αλλά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που θα παρέχουν τα βιβλία στους εντυποανάπηρους, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την παροχή βιβλίων στους υγιείς σπουδαστές.