• Σχόλιο του χρήστη 'Patsman' | 2 Απριλίου 2019, 09:29

    Ο προσδιορισμός των πτυχίων των ειδικών συμβούλων αποκλειστικά στις τέσσερις κατηγορίες πτυχιούχων είναι περιοριστικός χωρίς ουσιαστικό λόγο. Η αποδεδειγμένη εμπειρία είναι πέραν αμφιβολίας το σημαντικότερο προσόν. Ο αποκλεισμός άλλων κατηγοριών πτυχιούχων ("ανθρωπιστικοί", "κοινωνικοί" και "θετικοί" επιστήμονες, ακόμα και μηχανικοί κ.λ.π.) που παραδοσιακά απασχολούνται στο χώρο του βιβλίου και μπορούν να διαθέτουν σημαντική εμπειρία δεν μπορεί να εξυπηρετεί κάποιον αντικειμενικό σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, τα ειδικά προσόντα των στελεχών μπορούν να εξειδικεύονται με την πρόσκληση στελέχωσης, δίνοντας έμφαση στην πραγματική εμπειρία στον χώρο των εκδόσεων και του βιβλίου εν γένει.