• Σχόλιο του χρήστη 'Ανθή κατσιρίκου' | 12 Απριλίου 2019, 11:09

    Είναι απαραίτητο να περιληφθεί και ένας βιβλιοθηκονόμος στο ΔΣ, με ανάλογα προσόντα, διδακτορικό, διεθνή δραστηριότητα κλπ.