• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΕΕΜΠΙΠ' | 12 Απριλίου 2019, 12:07

    Παράγραφος 1. Οι «τρεις αναγνωρισμένου κύρους προσωπικότητες του πολιτισμού» να γίνουν δύο και οι εκπρόσωποι επαγγελματικών οργανώσεων να γίνουν τέσσερις, με την προσθήκη των βιβλιοθηκονόμων. Κρίνουμε ότι η διατύπωση «τρεις εκπρόσωποι των πιο αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων των συγγραφέων, μεταφραστών και εκδοτών που υποδεικνύονται από τις οργανώσεις αυτές» δεν είναι σαφής και μπορεί να προκαλέσει διενέξεις. Ποιος κρίνει ποιες είναι οι «πιο αντιπροσωπευτικές» οργανώσεις; Με ποια κριτήρια; Για τον κλάδο των μεταφραστών, δεν θεωρούμε κανέναν οργανισμό «πιο αντιπροσωπευτικό», καθώς το μεγαλύτερο μέρος των μεταφραστών λογοτεχνίας παραμένουν, δυστυχώς, εκτός οργανώσεων.