• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού' | 12 Απριλίου 2019, 14:51

    Σχετικά με το Άρθρο 2 παρ.1: Η φράση “των πιο αντιπροσωπευτικών” θα μπορούσε να δημιουργήσει την εύλογη απορία του με ποια κριτήρια θα αξιολογούνται οι οργανώσεις αυτές . Η κατάργηση της φράσης “..των πιο…” μπορεί να καταστήσει τη διάταξη πιο εύκολα εφαρμόσιμη. Θα πρέπει να προστεθεί μέλος βιβλιοθηκάριος Στα τελευταία εδάφια να προστεθεί επίσης η πρόβλεψη επιλογής και από όλες τις προαναφερόμενες ομάδες και από την ομάδα των βιβλιοθηκαρίων.