• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού' | 12 Απριλίου 2019, 14:58

    Σχετικά με το άρθρο 3 παρ.1(α): Θα πρέπει να διευκρινιστεί για τεχνικούς λόγους ποιό από τα δύο παραχωρούμενα (στο άρθρο 1(β) ακίνητα θα στεγάζει την έδρα του οργανισμού; Επίσης, αντί της φράσης “…εφόσον το γεγονός αυτό αποδεικνύεται…” προτείνεται η φράση: ”…υπό τον όρο ότι με τον τρόπο αυτό αφενός εξασφαλίζεται η έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση του μέλους του ΔΣ για την επικείμενη συνεδρίαση και αφετέρου οι αρμόδιοι για την ενημέρωση υπάλληλοι του οργανισμού μπορούν αποδείξουν πέραν πάσης αμφισβήτησης την πλήρη ενημέρωση του μέλους…” Σχετικά με το άρθρο 3 παρ.3: Οι συγγενικοί δεσμοί μεταξύ μελών του ΔΣ, είτε είναι διακωλυτικοί a priori του ίδιου του διορισμού τους ή διαφορετικά δεν αιτιολογείται το κώλυμα της κοινής τους παρουσίας.