• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού' | 12 Απριλίου 2019, 14:49

    Σχετικά με το άρθρο 4 παρ.6: Για λόγους πρακτικής διευκόλυνσης του Δ.Σ. αλλά και του εκάστοτε εισηγητή, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι θεωρείται επαρκής η διάθεση της εισήγησης έστω και σε σαφή περίληψη ή σε διαγραμματική μορφή που να καθιστά σαφές το περιεχόμενό της, και όχι υποχρεωτικά ολόκληρο το κείμενο της εισήγησης Σχετικά με το άρθρο 4 παρ.7: Προφανώς εννοείται η έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων των πρακτικών, διότι το πρωτότυπο Πρακτικό δεν χρειάζεται “επικύρωση” αφού υπογράφεται από όλα τα παριστάμενα μέλη