• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ, Πρόεδρος Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού' | 12 Απριλίου 2019, 14:34

    Σχετικά με το άρθρο 6 παρ.α περ.(αγ): Ο περιορισμός μόνο στην ειδικότητα Αρχιτέκτονα-Μηχανικού, και η μη διεύρυνσή του σε όλες τις ειδικότητες Μηχανικών δεν αιτιολογείται από τα αντικείμενα και τη φύση των θεμάτων που η Διεύθυνση αυτή θα κληθεί να αντιμετωπίσει Σχετικά με το άρθρο 6 παρ.β: Θα πρέπει να προστεθεί η απαίτηση κατοχής μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών και τουλάχιστον επαρκούς, 3ετούς ή 5ετούς θητείας, σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης Προϊσταμένου Τμήματος.