• Σχόλιο του χρήστη 'Έλλη Άνθη' | 12 Απριλίου 2019, 14:15

    Στις δύο από τις τρεις διευθύνσεις καθορίζονται τα προσόντα του προϊσταμένου διεύθυνσης, ενώ στη Διεύθυνση Βιβλίου και Ανάγνωσης αναφέρεται το αυτονόητο, ότι προΐσταται "Προϊστάμενος Διεύθυνσης". Ο κλάδος που μπορεί να καλύψει και τα τρία τμήματα της διεύθυνσης, είναι σαφώς ο κλάδος των Βιβλιοθηκονόμων, αφού στη διάρκεια των σπουδών τους διδάσκονται ό,τι έχει σχέση με το βιβλίο (την οργάνωση, την τεκμηρίωση, την προβολή και διαχείρισή του από τον αναγνώστη-χρήστη), την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Επειδή μια τέτοια παράλειψη αφήνει τη δυνατότητα να προσληφθεί στη θέση αυτή οποιοσδήποτε, από ιχθυολόγος μέχρι ποδοσφαιριστής, πιστεύω ότι επιβάλλεται, όπως σε κάθε οργανισμό, οι θέσεις ευθύνης και προσωπικού να είναι ξεκάθαρες εξ αρχής.