• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΛΑΔΟΣ' | 25 Απριλίου 2019, 10:59

    – Διορισμός και αρμοδιότητες Καλλιτεχνικού Διευθυντή Να Αντικατασταθεί ως εξής: 1. α) Το ΔΣ με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζει, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ACROPOLE CREATIVE HUB με τετραετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.