• Σχόλιο του χρήστη 'Μαρία Δρακάκη' | 7 Μαΐου 2019, 22:49

    Για πρώτη φορά αρθρώνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού περιφερειακή πολιτιστική πολιτική με έμφαση στην σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Συγχαρητήρια για τον πολύ καλό σχεδιασμό και την εύστοχη αποτύπωση του οργανογράμματος ανά την χώρα και κατά τμήματα! Ωστόσο επειδή η αποτελεσματικότητα ενός νέου οργανισμού εξαρτάται από το ανθρώπινο δυναμικό του, θα ήταν καθοριστικό να προβλεφθούν διαφανείς διαδικασίες προσλήψεων επαγγελματιών του πολιτισμού για τη στελέχωση του, δηλαδή ανθρώπων που έχουν πραγματοποιήσει πολιτισμικές σπουδές με ειδίκευση στην πολιτιστική διαχείριση και την πολιτισμική επικοινωνία. Θα βοηθούσε αν για πρώτη φορά στην Ελλάδα καθιερωνόταν μητρώο επαγγελματιών πολιτισμού, με βάση τα τυπικά προσόντα και την εμπειρία οι οποίες θα εξακριβώνονται, ώστε να λειτουργήσει το συγκεκριμένο βήμα και ως αφετηρία χαρτογράφησης αυτής της ειδικότητας που αποτελεί ένα πεδίο αναξιοποίητο στη χώρα μας