• Σχόλιο του χρήστη 'Παπαβασιλείου Έμμυ' | 13 Μαΐου 2019, 15:27

    • Κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία οποιασδήποτε πολιτικής είναι οι ειδικότητες και η ποιότητα των στελεχών που θα εργασθούν γι’ αυτήν. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για στελέχη υπηρεσιών του πολιτισμού που είναι απαιτητικό αντικείμενο και δεν μπορεί να χωρέσει στη λογική μιας τυπικής δημόσιας υπηρεσίας. • Η πρόταση του σχεδίου νόμου για τη στελέχωση όλων σχεδόν των μονάδων με ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού ή Πολιτιστικής Διαχείρισης δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε οργανικής μονάδας (ο Γενικός Διευθυντής π.χ. ζητείται να έχει τα ίδια προσόντα με έναν προϊστάμενο Τμήματος), την ειδίκευση που απαιτείται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων ενός Τμήματος (όπως π.χ. κατάρτιση Επιχειρησιακών Σχεδίων, συμμετοχή σε Διεθνή Προγράμματα), καθώς και την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από εργαζόμενους οποιασδήποτε ειδικότητας, με προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις στον τομέα του Πολιτισμού. • Η ποικιλία των ειδικοτήτων, ιδιαίτερα σε οργανικές μονάδες παραγωγής δημιουργικού έργου, βελτιώνει την ποιότητα, την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. • Για την πλήρωση όλων των Διευθυντικών θέσεων τα προσόντα θα πρέπει να είναι αυξημένα.