• Σχόλιο του χρήστη 'ETEKT-OT' | 3 Αυγούστου 2014, 16:09

    ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 1158/1981) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.Τροποποίηση του Π.Δ. 64/2009 «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης – Καθορισμός Προσόντων και Δικαιολογητικών για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης » (ΦΕΚ Α΄85) ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Άρθρο 6 Προσόντα Καθηγητών 1. Τα προσόντα των καθηγητών της Ανωτέρας Σχολής ορίζονται ως εξής : α) Υποχρεωτικά Μαθήματα για όλα τα Τμήματα: 1) Ελληνική και Διεθνής Ιστορία Κινηματογράφου Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Θεωρία ή Ιστορία ή Αισθητική Κινηματογράφου. Σκηνοθέτης ή Κριτικός Κινηματογράφου, κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Σκηνοθεσία, με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο πάνω στον τομέα αυτό. 2) Ιστορία Τέχνης Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Ιστορία Τέχνης ή Ιστορία Πολιτισμών. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σχετικό με τις Τέχνες, με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο πάνω στον τομέα αυτό. 3) Ιστορία Λογοτεχνίας Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Φιλολογία. β) Τμήμα Σκηνοθεσίας – Κριτικής – Σεναρίου 1) Θεωρία και Κριτική Κινηματογράφου Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Θεωρία Κινηματογράφου. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσία Κινηματογράφου - Τηλεόρασης και με Μεταπτυχιακό Τίτλο από Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης που έχει αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο. 2α) Θεωρητικά Μαθήματα Σκηνοθεσίας Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Σκηνοθεσία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσία Κινηματογράφου - Τηλεόρασης και με Μεταπτυχιακό Τίτλο από Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσίας που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις (3) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσίας που έχει διακριθεί με βραβείο Σκηνοθεσίας ταινίας μεγάλου μήκους από την Κριτική Επιτροπή επίσημου Φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού, είτε έχει διακριθεί με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας για τη σκηνοθεσία σε ταινία μεγάλου μήκους. 2β) Πρακτικά Μαθήματα Σκηνοθεσίας Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσίας που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δύο (2) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τέσσερις (4) ταινίες μικρού μήκους και μία (1) τηλεοπτική σειρά. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσίας που έχει διακριθεί με βραβείο Σκηνοθεσίας ταινίας μεγάλου μήκους από την Κριτική Επιτροπή επίσημου Φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού, είτε έχει διακριθεί με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας για τη σκηνοθεσία σε ταινία μεγάλου μήκους. γ) Τμήμα Φωτογραφίας Κινηματογράφου – Τηλεόρασης 1) Θεωρητικά Μαθήματα Φωτογραφίας Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον τομέα αυτό. 2) Πρακτικά Μαθήματα Φωτογραφίας Κινηματογράφου – Τηλεόρασης Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Διευθυντή Φωτογραφίας. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Διευθυντή Φωτογραφίας. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Διευθυντή Φωτογραφίας, που έχει διακριθεί με βραβείο Φωτογραφίας ταινίας μεγάλου μήκους από την Κριτική Επιτροπή επίσημου Φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού, είτε έχει διακριθεί με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας για τη φωτογραφία σε ταινία μεγάλου μήκους. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Διευθυντή Φωτογραφίας που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις (3) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή μία (1) ταινία μεγάλου μήκους, τέσσερις (4) ταινίες μικρού μήκους και δύο (2) τηλεοπτικές σειρές, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων. Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Διευθυντής Φωτογραφίας που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δέκα (10) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή έξι (6) ταινίες μεγάλου μήκους και τέσσερις (4) τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων. δ) Τμήμα Σκηνογραφίας - Ενδυματολογίας 1) Θεωρητικά Μαθήματα Σκηνογραφίας - Ενδυματολογίας Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Σκηνογραφία – Ενδυματολογία. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνογραφία – Ενδυματολογία και Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνογραφία – Ενδυματολογία με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον τομέα αυτό. 2) Πρακτικά Μαθήματα Σκηνογραφίας - Ενδυματολογίας Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνογραφία – Ενδυματολογία. και Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνογραφία - Ενδυματολογία με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου, που έχει διακριθεί με βραβείο Σκηνογραφίας ή Ενδυματολογίας ταινίας μεγάλου μήκους από την Κριτική Επιτροπή επίσημου Φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού, είτε έχει διακριθεί με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας για τη σκηνογραφία - ενδυματολογία σε ταινία μεγάλου μήκους. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνογραφία – Ενδυματολογία με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου, που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις (3) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή μία (1) ταινία μεγάλου μήκους, τέσσερις (4) ταινίες μικρού μήκους και δύο (2) τηλεοπτικές σειρές, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων. Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου, που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δέκα (10) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή έξι (6) ταινίες μεγάλου μήκους και τέσσερις (4) τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων. δ) Τμήμα Οργάνωσης Παραγωγής Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Οικονομικές Επιστήμες. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων και Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Διευθυντού Παραγωγής. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Διευθυντού Παραγωγής, που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις (3) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή μία (1) ταινία μεγάλου μήκους, τέσσερις (4) ταινίες μικρού μήκους και δύο (2) τηλεοπτικές σειρές, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων. Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Διευθυντής Παραγωγής, που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δέκα (10) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή έξι (6) ταινίες μεγάλου μήκους και τέσσερις (4) τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων. ε) Τμήμα Σχεδιασμού και Εγγραφής Ήχου 1) Θεωρητικά Μαθήματα Ήχου Κινηματογράφου - Τηλεόρασης Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Ηχοληψία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Ηχοληψία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Ηχοληψία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον τομέα αυτό. 2) Πρακτικά Μαθήματα Ηχοληψίας Κινηματογράφου – Τηλεόρασης Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηχολήπτης με πτυχίο ή δίπλωμα Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηχολήπτης με πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Ηχοληψίας Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηχολήπτη που έχει διακριθεί με βραβείο Ηχοληψίας από την Κριτική Επιτροπή επίσημου Φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού. Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηχολήπτης με πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Ηχοληψία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, που έχει πραγματοποιήσει πέντε (5) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή δύο (2) ταινίες μεγάλου μήκους, τέσσερις (4) ταινίες μικρού μήκους και δύο (2) τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου (fiction) , που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων. Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηχολήπτης που έχει πραγματοποιήσει δέκα (10) τουλάχιστον ταινίες μεγάλου μήκους ή έξι (6) ταινίες μεγάλου μήκους και τέσσερις (4) τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου (fiction), που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων. στ) Τμήμα Μοντάζ Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Μοντάζ με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μοντέρ/Μοντέζ. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνογραφία - Ενδυματολογία με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μοντέρ/Μοντέζ, που έχει διακριθεί με βραβείο μοντάζ ταινίας μεγάλου μήκους από την Κριτική Επιτροπή επίσημου Φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού, είτε έχει διακριθεί με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας για το μοντάζ σε ταινία μεγάλου μήκους. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσία με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μοντέρ/Μοντέζ, που έχει πραγματοποιήσει ως μοντέρ/μοντέζ τουλάχιστον τρεις (3) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή μία (1) ταινία μεγάλου μήκους, τέσσερις (4) ταινίες μικρού μήκους και δύο (2) τηλεοπτικές σειρές, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων. Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Μοντέρ/Μοντέζ, που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δέκα (10) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή έξι (6) ταινίες μεγάλου μήκους και τέσσερις (4) τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων. ζ) Τμήμα Ψιμυθίωσης (Μακιγιάζ) Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Πανεπιστημιακού επιπέδου Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής τουλάχιστον τριετούς φοιτήσεως με κατεύθυνση Μακιγιάζ με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μακιγιέρ/Μακιγιέζ. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος τμήματος Αισθητικής ΤΕΙ με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μακιγιέρ/Μακιγιέζ, που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις (3) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή μία (1) ταινία μεγάλου μήκους, τέσσερις (4) ταινίες μικρού μήκους και δύο (2) τηλεοπτικές σειρές. Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μακιγιέρ/Μακιγιέζ, που έχει πραγματοποιήσει τρεις (3) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή μία (1) ταινία μεγάλου μήκους, τέσσερις (4) ταινίες μικρού μήκους και δύο (2) τηλεοπτικές σειρές. Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Μακιγιέρ/Μακιγιέζ που έχει πραγματοποιήσει δέκα (10) τουλάχιστον ταινίες μεγάλου μήκους ή έξι (6) ταινίες μεγάλου μήκους και τέσσερις (4) τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου (fiction), που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων. η) Τμήμα Κινουμένου Σχεδίου (Animation) [βλέπε παρατήρηση Άρθρου 5. παρ. 8] θ) Προτείνουμε την Δημιουργία τμημάτων σεμιναρίων για την αναβάθμιση όλων των ειδικοτήτων από Πιστοποιημένους επαγγελματίες μέσα από φορείς του οπτικοακουστικού τομέα ώστε να μεταφέρουν την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους σε όλους τους κλάδους , μία φορά το χρόνο σε μηνιαία διάρκεια και παράλληλη παρακολούθηση γυρισμάτων σε χώρους κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών παραγωγών Δικαίωμα διδάσκοντος έχουν επίσης όλοι οι πτυχιούχοι απόφοιτοι κάθε τριετούς Αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής στον τομέα όπου κατά κύριο λόγο έχουν εργαστεί στον επαγγελματικό τομέα με τουλάχιστον 12ετη εμπειρία, που πιστοποιείται από τους τίτλους των έργων και με βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού τους φορέα ι) Δημιουργία τμημάτων Συνεργασίας και εξειδίκευσης ως προς τα επικίνδυνα επαγγέλματα μέσα από τα τμήματα σεμιναρίων από τις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές όπως Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών – Μηχανολόγων καθώς και τους αποφοίτους Μέσης τεχνικής εκπαίδευσης των ως άνω ειδικοτήτων εφόσον επιλέξουν να εργασθούν στον οπτικοακουστικό τομέα Α) ως Ηλεκτρολόγοι φωτιστές που είναι οι βασικοί συνεργάτες του διευθυντή Φωτογραφίας Β) ως Ηλεκτρονικοί ραδιοζέυξευων Γ ) ως Σπέσιαλ εφφέ κλπ. Για την άσκηση των ειδικοτήτων αυτών, χρειάζεται να δημιουργηθεί τμήμα εκπαίδευσης ως προς την εξειδίκευση - υπευθυνότητα, ως προς την εγγύηση την ασφάλεια γυρίσματος και της σωματικής ακεραιότητας των εμπλεκομένων στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου (τεχνικών, ηθοποιών, καλλιτεχνικών συνεργατών, κ.α.), καθώς και την ανάλογη προστασία της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας. Είναι προφανές ότι στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά συνεργεία υπάρχουν ειδικότητες, η δραστηριότητα των οποίων άπτεται της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, όπως είναι π.χ. οι ηλεκτρολόγοι-φωτιστές, οι χειριστές φωτιστικών σωμάτων, οι μακενίστες-κατασκευαστές, οι τεχνίτες κατασκευής σκηνικών, οι πυροτεχνουργοί των ειδικών εφέ, κ.α. Η τεχνική κατάρτηση τουλάχιστον σε αυτές τις ειδικότητες είναι απαραίτητη . Γιατί αλλιώς είναι ισοδύναμη με την αδιαφορία για την πρόκληση ατυχημάτων – ενδεχομένως και θανατηφόρων– στο χώρο εργασίας αλλά και γύρω από αυτόν