ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. «Καθορισμός Προσόντων και Δικαιολογητικών για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης»

Άρθρο 1
Προσόντα διδακτικού προσωπικού
Τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης ορίζονται ως εξής:
1. Για τη διδασκαλία των γενικών μαθημάτων που, σύμφωνα με το πρόγραμμα διδασκαλίας, είναι κοινά για όλα τα Τμήματα ή συναφών μαθημάτων:

α. Ιστορία Ελληνικού και Παγκόσμιου Κινηματογράφου και Τηλεόρασης
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Κινηματογραφικές Σπουδές, ή
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στην Ιστορία ή τη Θεωρία του Κινηματογράφου, ή
• Σκηνοθέτης ή Κριτικός Κινηματογράφου, κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Σκηνοθεσία, με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο πάνω στον τομέα της Ιστορίας του Κινηματογράφου.

β. Ελληνική και Παγκόσμια Ιστορία της Τέχνης / Ανάλυση της Εικόνας
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Ιστορία Τέχνης ή Ιστορία Πολιτισμών ή Σημειωτική – Σημειολογία της Εικόνας, ή
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στην Ελληνική ή την Παγκόσμια Ιστορία της Τέχνης ή την Αισθητική της Εικόνας, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σχετικού με τις Τέχνες, με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο πάνω στον τομέα αυτό.

γ. Θεωρία Κινηματογράφου και Τηλεόρασης / Ανάλυση Κινηματογραφικού Έργου
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Θεωρία Κινηματογράφου, ή
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στη Θεωρία του Κινηματογράφου ή στις Σύγχρονες Μορφές Οπτικοακουστικής Έκφρασης, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης που έχει αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στο αντικείμενο της Θεωρίας ή της Ιστορίας του Κινηματογράφου.

δ. Σύγχρονες Εκφράσεις της Κινηματογραφικής Τέχνης και Σύγχρονες Τεχνολογίες / Νέες Οπτικοακουστικές Μορφές.
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση τη χρήση των νέων τεχνολογιών στον οπτικοακουστικό τομέα και τις νέες μορφές ψηφιακής αποτύπωσης της εικόνας, ή
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με αντικείμενο τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες χρήσης τους στον οπτικοακουστικό τομέα και τις νέες μορφές ψηφιακής αποτύπωσης εικόνας, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση τη χρήση των νέων τεχνολογιών στον οπτικοακουστικό τομέα και τις νέες μορφές ψηφιακής αποτύπωσης της εικόνας με επαρκές καλλιτεχνικό έργο το οποίο να άπτεται των νέων οπτικοακουστικών μορφών έκφρασης και της χρήσης των νέων τεχνολογιών σε αυτές ή να έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση τις νέες τεχνολογίες και οπτικοακουστικές μορφές τέχνης με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στο αντικείμενο.
• Όποιος έχει εγνωσμένου κύρους καλλιτεχνικό έργο, το οποίο άπτεται των νέων οπτικοακουστικών μορφών έκφρασης και της χρήσης των νέων τεχνολογιών σε αυτές, όπως συμμετοχή σε φεστιβάλ, τιμητικές διακρίσεις κ.α.

ε. Βασικές Αρχές Πραγματοποίησης μιας Κινηματογραφικής Ταινίας
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσία που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον δύο (2) στο σύνολό τους, ως Σκηνοθέτης, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσία που έχει διακριθεί με βραβείο Σκηνοθεσίας ταινίας μεγάλου μήκους από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού, ή
• Όποιος έχει σκηνοθετήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων, ή
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στην Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως Παραγωγός ή Διευθυντής Παραγωγής, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή
• Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον πέντε (5) στο σύνολό τους, ως Παραγωγός ή Διευθυντής παραγωγής, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και Μεταπτυχιακές Σπουδές της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στη Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως Διευθυντής Φωτογραφίας, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή
• Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον επτά (7) στο σύνολό τους, ως Διευθυντής Φωτογραφίας, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων.

στ. Εισαγωγή στα Τεχνικά Μέσα του Κινηματογράφου
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση σχετική με Φωτογραφία Κινηματογράφου ή Ηχητική Επεξεργασία Κινηματογράφου ή Μοντάζ ή Ψηφιακή Εικόνα και Ψηφιακό Εφφέ και Μεταπτυχιακές Σπουδές της ημεδαπής ή αλλοδαπής σ’ ένα εκ των προαναφερόμενων αντικειμένων, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση σχετική με Φωτογραφία Κινηματογράφου ή Ηχητική Επεξεργασία Κινηματογράφου ή Μοντάζ ή Ψηφιακή Εικόνα και Ψηφιακό Εφφέ με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον τομέα αυτό, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση σχετική με Φωτογραφία Κινηματογράφου ή Ηχητική Επεξεργασία Κινηματογράφου ή Μοντάζ ή Ψηφιακή Εικόνα και Ψηφιακό Εφφέ που έχει διακριθεί με βραβείο Φωτογραφίας ταινίας μεγάλου μήκους από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση σχετική με Φωτογραφία Κινηματογράφου ή Ηχητική Επεξεργασία Κινηματογράφου ή Μοντάζ ή Ψηφιακή Εικόνα και Ψηφιακό Εφφέ που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως επικεφαλής σε μια από τις παραπάνω αναφερόμενες ειδικότητες, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή
• Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον δέκα (10) στο σύνολό τους, ως επικεφαλής στις ειδικότητες της Φωτογραφίας Κινηματογράφου ή της Ηχητικής Επεξεργασίας Κινηματογράφου ή του Μοντάζ ή της Ψηφιακής Εικόνας και του Ψηφιακού Εφφέ, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων.

ζ. Μεθοδολογία και Οικονομική Διαχείριση μιας Κινηματογραφικής / Οπτικοακουστικής Παραγωγής
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Οικονομικές Επιστήμες, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων και Μεταπτυχιακές Σπουδές της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στην Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως Παραγωγός ή Εκτελεστής Παραγωγής ή Οργάνωση Παραγωγής ή Διευθυντής Παραγωγής, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή
• Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον έξι (6) στο σύνολό τους, ως Παραγωγός ή Εκτελεστής Παραγωγής ή Οργάνωση Παραγωγής ή Διευθυντής Παραγωγής, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων.

2. Για τη διδασκαλία των θεωρητικών ή εργαστηριακών μαθημάτων κατεύθυνσης:

α. Τμήμα Σκηνοθεσίας – Σεναρίου – Κριτικής (καθώς και λοιπά Τμήματα όπου διδάσκονται τα μαθήματα αυτά ή συναφή μαθήματα)
αα. Μαθήματα Σκηνοθεσίας
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Σκηνοθεσία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, ή
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στη Σκηνοθεσία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσία που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως Σκηνοθέτης, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσία που έχει διακριθεί με βραβείο Σκηνοθεσίας ταινίας μεγάλου μήκους από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού, ή
• Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον τέσσερις (4) στο σύνολό τους, ως Σκηνοθέτης, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων.

ββ. Μαθήματα Τηλεοπτικής Σκηνοθεσίας
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σχετικού με τον Κινηματογράφο ή την Τηλεόραση με τρία (3) χρόνια προϋπηρεσίας ως Τηλεσκηνοθέτης τηλεοπτικών εκπομπών σε τηλεοπτικό κανάλι, ή
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής σχετικού με τον Κινηματογράφο ή την Τηλεόραση με τρία (3) χρόνια προϋπηρεσίας ως Τηλεσκηνοθέτης τηλεοπτικών εκπομπών σε τηλεοπτικό κανάλι, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως σχετικού με τον Κινηματογράφο ή την Τηλεόραση με πέντε (5) χρόνια προϋπηρεσίας ως Τηλεσκηνοθέτης τηλεοπτικών εκπομπών σε τηλεοπτικό κανάλι.

γγ. Μαθήματα Σεναρίου
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Σενάριο Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, ή
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στο Σενάριο Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σενάριο που έχει γράψει το σενάριο σε κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον σε δύο (2) στο σύνολό τους, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των ταινιών ή των σειρών αυτών, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σενάριο που έχει διακριθεί με βραβείο Σεναρίου ταινίας μεγάλου μήκους από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού, ή
• Όποιος έχει γράψει το σενάριο σε κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον σε πέντε (5) στο σύνολό τους, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των ταινιών ή των σειρών αυτών, ή
• Όποιος έχει διακεκριμένο συγγραφικό έργο σε τομείς όπως το μυθιστόρημα, το διήγημα ή η ποίηση, και έχει γράψει το σενάριο κινηματογραφικής ταινίας μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικής σειράς επινοημένου μύθου, που θα αποδεικνύεται από τους τίτλους της ταινίας ή της σειράς αυτής.

β. Τμήμα Σκηνογραφίας – Ενδυματολογίας (καθώς και λοιπά Τμήματα όπου διδάσκονται τα μαθήματα αυτά ή συναφή μαθήματα)
Μαθήματα Σκηνογραφίας – Ενδυματολογίας
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Σκηνογραφία – Ενδυματολογία, ή
• Κάτοχος Πτυχίου από Σχολή Καλών Τεχνών της ημεδαπής ή αλλοδαπής σχετικού με το αντικείμενο, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνογραφία – Ενδυματολογία και Μεταπτυχιακές Σπουδές της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στη Σκηνογραφία – Ενδυματολογία, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνογραφία – Ενδυματολογία και αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον τομέα αυτό.
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνογραφία – Ενδυματολογία που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή
• Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον πέντε (5) στο σύνολό τους, ως Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή
• Όποιος έχει διακριθεί με βραβείο Σκηνογραφίας – Ενδυματολογίας σε τουλάχιστον δύο (2) ταινίες μεγάλου μήκους από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού.

γ. Τμήμα Φωτογραφίας Κινηματογράφου – Τηλεόρασης (καθώς και λοιπά Τμήματα όπου διδάσκονται τα μαθήματα αυτά ή συναφή μαθήματα)
Μαθήματα Φωτογραφίας
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και Μεταπτυχιακές Σπουδές της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στη Φωτογραφία Κινηματογράφου ή Τηλεόρασης, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον τομέα αυτό, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον δύο (2) στο σύνολό τους, ως Διευθυντής Φωτογραφίας, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή
• Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον πέντε (5) στο σύνολό τους, ως Διευθυντής Φωτογραφίας, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή
• Όποιος έχει διακριθεί με βραβείο Φωτογραφίας σε τουλάχιστον δύο (2) ταινίες μεγάλου μήκους από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού.

δ. Τμήμα Οργάνωσης Παραγωγής (καθώς και λοιπά Τμήματα όπου διδάσκονται τα μαθήματα αυτά ή συναφή μαθήματα)
αα. Μαθήματα Οργάνωσης Παραγωγής
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων και Μεταπτυχιακές Σπουδές της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στην Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως Παραγωγός ή Εκτελεστής Παραγωγής ή Οργάνωση Παραγωγής ή Διευθυντής Παραγωγής, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή
• Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον έξι (6) στο σύνολό τους, ως Παραγωγός ή Εκτελεστής Παραγωγής ή Οργάνωση Παραγωγής ή Διευθυντής Παραγωγής, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων.

ββ. Ειδικά Μαθήματα Δικαίου
• Κάτοχος Πτυχίου Ανωτάτης Σχολής Νομικών Επιστημών της ημεδαπής ή αλλοδαπής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου και με αποδεδειγμένη εμπειρία στο Εργατικό Δίκαιο ή στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή σε δίκαιο εξειδικευμένο στον Οπτικοακουστικό τομέα (Ελληνικό, Ευρωπαϊκό, Διεθνές).
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο ή στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας ή σε δίκαιο εξειδικευμένο στον Οπτικοακουστικό τομέα (Ελληνικό, Ευρωπαϊκό, Διεθνές).

ε. Τμήμα Εγγραφής Ήχου (καθώς και λοιπά Τμήματα όπου διδάσκονται τα μαθήματα αυτά ή συναφή μαθήματα)
Μαθήματα Ήχου Κινηματογράφου – Τηλεόρασης
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Ηχοληψία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Ηχοληψία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και Μεταπτυχιακές Σπουδές της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στον Ήχο και την επεξεργασία του στον Κινηματογράφο, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Ηχοληψία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον τομέα αυτό, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Ηχοληψία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως Ηχολήπτης ή Σχεδιαστής Ήχου ή Μιξέρ/Μιξέζ Ήχου, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή
• Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον έξι (6) στο σύνολό τους, ως Ηχολήπτης ή Σχεδιαστής Ήχου ή Μιξέρ /Μιξέζ Ήχου, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή
• Όποιος έχει διακριθεί με βραβείο Ηχοληψίας για την ηχοληψία ή τον ηχητικό σχεδιασμό ή το μιξάζ σε τουλάχιστον δύο (2) ταινίες μεγάλου μήκους από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού.

στ. Τμήμα Κινουμένου Σχεδίου (Animation) (καθώς και λοιπά Τμήματα όπου διδάσκονται τα μαθήματα αυτά ή συναφή μαθήματα)
αα. Μαθήματα Κινουμένου Σχεδίου
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση το Κινούμενο Σχέδιο, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος ΤΕΙ γραφιστικής με επιλεγόμενα μαθήματα στο κινούμενο σχέδιο, ή
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στο Κινούμενο Σχέδιο, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση το Κινούμενο Σχέδιο που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τέσσερις (4) ταινίες κινουμένου σχεδίου μικρού μήκους ή μία (1) μεγάλου μήκους ή αντίστοιχης διάρκειας κινούμενα σχέδια σε διαφημιστικές ταινίες, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση το Κινούμενο Σχέδιο που έχει διακριθεί με βραβείο για τουλάχιστον δύο (2) ταινίες κινουμένου σχεδίου μικρού μήκους από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού.
• Όποιος έχει πραγματοποιήσει ταινίες κινουμένου σχεδίου μικρού μήκους που έχουν προβληθεί δημόσια σε φεστιβάλ, κινηματογραφικές αίθουσες ή στην τηλεόραση, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων ή σειρές τηλεοπτικών ή διαφημιστικών σποτ που θα αποδεικνύονται από παραστατικό παροχής υπηρεσιών ή άλλο προσήκον στοιχείο, τουλάχιστον έξι (6) στο σύνολό τους.

ββ. Μαθήματα Σεναρίου
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Σενάριο Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, ή
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στο Σενάριο Κινηματογράφου ή Τηλεόρασης, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σενάριο που έχει γράψει το σενάριο σε κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον σε δύο (2) στο σύνολό τους, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των ταινιών ή των σειρών αυτών, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σενάριο που έχει διακριθεί με βραβείο Σεναρίου ταινίας μεγάλου μήκους από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού, ή
• Όποιος έχει γράψει το σενάριο σε κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, τουλάχιστον σε πέντε (5) στο σύνολό τους, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των ταινιών ή των σειρών αυτών, ή
• Όποιος έχει διακεκριμένο συγγραφικό έργο σε τομείς όπως το μυθιστόρημα, το διήγημα ή η ποίηση, και έχει γράψει το σενάριο κινηματογραφικής ταινίας μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικής σειράς επινοημένου μύθου, που θα αποδεικνύεται από τους τίτλους της ταινίας ή της σειράς αυτής.

ζ. Τμήμα Μοντάζ (καθώς και λοιπά Τμήματα όπου διδάσκονται τα μαθήματα αυτά ή συναφή μαθήματα)
Μαθήματα Μοντάζ
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Μοντάζ, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Σκηνοθεσία ή Σενάριο που έχει διακριθεί με βραβείο Μοντάζ ταινίας μεγάλου μήκους από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Μοντάζ ή Σκηνοθεσία ή Σενάριο που έχει διακριθεί με βραβείο Μοντάζ ταινίας μεγάλου μήκους από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού, ή
• Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής με ειδίκευση στο Μοντάζ, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Σκηνοθεσία ή Σενάριο που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως επικεφαλής Μοντέρ/Μοντέζ, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή
• Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής της ημεδαπής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Μοντάζ ή Σκηνοθεσία ή Σενάριο που έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές, τουλάχιστον τρεις (3) στο σύνολό τους, ως επικεφαλής Μοντέρ/Μοντέζ, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή
• Όποιος έχει πραγματοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τηλεοπτικές σειρές, τουλάχιστον έξι (6) στο σύνολό τους, ως επικεφαλής Μοντέρ/Μοντέζ, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων, ή
• Όποιος έχει διακριθεί με βραβείο Μοντάζ σε τουλάχιστον δύο (2) ταινίες μεγάλου μήκους από την κριτική επιτροπή επίσημου φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά πρόσληψης διδακτικού προσωπικού
Για την πρόσληψη Διευθυντή Σπουδών ή Καθηγητή υποβάλλονται με αίτηση του ενδιαφερομένου τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πιστοποιητικό γέννησης
β) Πιστοποιητικά ή αποδεικτικά σπουδών
γ) Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου
δ) Αντίγραφο φύλλου στρατολογικού μητρώου ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις προκειμένου για άρρενες.
ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους και
στ) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 • 3 Αυγούστου 2014, 18:22 | ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟ

  Την ηχοληψία στον κινηματογράφο αλλά και στην τηλεόραση την κάνει ο ηχολήπτης που είναι ο υπεύθυνος του πρωτογενούς ήχου με βασικό στόχο τους διάλογους αλλά και τις ατμόσφαιρες στον φυσικό τους χώρο. Σχεδιαστής Ήχου-είναι το επόμενο στάδιο που μαζί με τον μουσικό (όχι απαραίτητα) διαμορφώνουν τον ήχο της ταινίας και όχι τους διάλογους.
  Μιξερ- είναι η τεχνική εργασία της μίξης διαφορετικών ηχητικών (ή και οπτικών) εγγραφών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προκύψει ένα ενιαίο σύνολο. (Στο μιξάζ δουλεύουμε πρώτα τις πρόζες, μετά τους ήχους και τέλος τις πρόζες, τους ήχους, τις ατμόσφαιρες και τη μουσική).

  Συνεπώς ηχοληψία διδάσκει ο Ηχολήπτης, σχεδιασμό ήχου ο Σχεδιαστής Ήχου και το μιξάζ ο Μιξέρ.
  Είναι τρεις διαφορετικές ειδικότητες όπως και ο Μπούμαν.
  ΠΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ.

 • 3 Αυγούστου 2014, 16:09 | ETEKT-OT

  ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ –
  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

  ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
  & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  (ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 1158/1981)

  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.Τροποποίηση του Π.Δ. 64/2009 «Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης – Καθορισμός Προσόντων και Δικαιολογητικών για την Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτέρων Σχολών Κινηματογραφίας – Τηλεόρασης
  » (ΦΕΚ Α΄85)

  ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

  Άρθρο 6
  Προσόντα Καθηγητών
  1. Τα προσόντα των καθηγητών της Ανωτέρας Σχολής ορίζονται ως εξής :

  α) Υποχρεωτικά Μαθήματα για όλα τα Τμήματα:
  1) Ελληνική και Διεθνής Ιστορία Κινηματογράφου
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Θεωρία ή Ιστορία ή Αισθητική Κινηματογράφου.
  Σκηνοθέτης ή Κριτικός Κινηματογράφου, κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Σκηνοθεσία, με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο πάνω στον τομέα αυτό.
  2) Ιστορία Τέχνης
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Ιστορία Τέχνης ή Ιστορία Πολιτισμών.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής σχετικό με τις Τέχνες, με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο πάνω στον τομέα αυτό.
  3) Ιστορία Λογοτεχνίας
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Φιλολογία.

  β) Τμήμα Σκηνοθεσίας – Κριτικής – Σεναρίου
  1) Θεωρία και Κριτική Κινηματογράφου
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Θεωρία Κινηματογράφου.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και με Μεταπτυχιακό Τίτλο από Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης που έχει αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο.
  2α) Θεωρητικά Μαθήματα Σκηνοθεσίας
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Σκηνοθεσία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και με Μεταπτυχιακό Τίτλο από Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσίας που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις (3) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσίας που έχει διακριθεί με βραβείο Σκηνοθεσίας ταινίας μεγάλου μήκους από την Κριτική Επιτροπή επίσημου Φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού, είτε έχει διακριθεί με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας για τη σκηνοθεσία σε ταινία μεγάλου μήκους.
  2β) Πρακτικά Μαθήματα Σκηνοθεσίας
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσίας που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δύο (2) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή τέσσερις (4) ταινίες μικρού μήκους και μία (1) τηλεοπτική σειρά.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσίας που έχει διακριθεί με βραβείο Σκηνοθεσίας ταινίας μεγάλου μήκους από την Κριτική Επιτροπή επίσημου Φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού, είτε έχει διακριθεί με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας για τη σκηνοθεσία σε ταινία μεγάλου μήκους.

  γ) Τμήμα Φωτογραφίας Κινηματογράφου – Τηλεόρασης
  1) Θεωρητικά Μαθήματα Φωτογραφίας
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον τομέα αυτό.
  2) Πρακτικά Μαθήματα Φωτογραφίας Κινηματογράφου – Τηλεόρασης
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Διευθυντή Φωτογραφίας.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Διευθυντή Φωτογραφίας.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Διευθυντή Φωτογραφίας, που έχει διακριθεί με βραβείο Φωτογραφίας ταινίας μεγάλου μήκους από την Κριτική Επιτροπή επίσημου Φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού, είτε έχει διακριθεί με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας για τη φωτογραφία σε ταινία μεγάλου μήκους.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Φωτογραφία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Διευθυντή Φωτογραφίας που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις (3) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή μία (1) ταινία μεγάλου μήκους, τέσσερις (4) ταινίες μικρού μήκους και δύο (2) τηλεοπτικές σειρές, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων.
  Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Διευθυντής Φωτογραφίας που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δέκα (10) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή έξι (6) ταινίες μεγάλου μήκους και τέσσερις (4) τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων.

  δ) Τμήμα Σκηνογραφίας – Ενδυματολογίας
  1) Θεωρητικά Μαθήματα Σκηνογραφίας – Ενδυματολογίας
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Σκηνογραφία – Ενδυματολογία.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνογραφία – Ενδυματολογία και Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνογραφία – Ενδυματολογία με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον τομέα αυτό.
  2) Πρακτικά Μαθήματα Σκηνογραφίας – Ενδυματολογίας
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνογραφία – Ενδυματολογία. και Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνογραφία – Ενδυματολογία με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου, που έχει διακριθεί με βραβείο Σκηνογραφίας ή Ενδυματολογίας ταινίας μεγάλου μήκους από την Κριτική Επιτροπή επίσημου Φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού, είτε έχει διακριθεί με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας για τη σκηνογραφία – ενδυματολογία σε ταινία μεγάλου μήκους.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνογραφία – Ενδυματολογία με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου, που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις (3) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή μία (1) ταινία μεγάλου μήκους, τέσσερις (4) ταινίες μικρού μήκους και δύο (2) τηλεοπτικές σειρές, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων.
  Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου, που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δέκα (10) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή έξι (6) ταινίες μεγάλου μήκους και τέσσερις (4) τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων.

  δ) Τμήμα Οργάνωσης Παραγωγής
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Οικονομικές Επιστήμες.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων και Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Διευθυντού Παραγωγής.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Διευθυντού Παραγωγής, που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις (3) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή μία (1) ταινία μεγάλου μήκους, τέσσερις (4) ταινίες μικρού μήκους και δύο (2) τηλεοπτικές σειρές, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων.
  Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Διευθυντής Παραγωγής, που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δέκα (10) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή έξι (6) ταινίες μεγάλου μήκους και τέσσερις (4) τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων.

  ε) Τμήμα Σχεδιασμού και Εγγραφής Ήχου
  1) Θεωρητικά Μαθήματα Ήχου Κινηματογράφου – Τηλεόρασης
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Ηχοληψία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Ηχοληψία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και Μεταπτυχιακές Σπουδές σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Ηχοληψία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης με αποδεδειγμένο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στον τομέα αυτό.

  2) Πρακτικά Μαθήματα Ηχοληψίας Κινηματογράφου – Τηλεόρασης
  Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηχολήπτης με πτυχίο ή δίπλωμα Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηχολήπτης με πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Ηχοληψίας Κινηματογράφου – Τηλεόρασης και μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηχολήπτη που έχει διακριθεί με βραβείο Ηχοληψίας από την Κριτική Επιτροπή επίσημου Φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού.
  Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηχολήπτης με πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Ηχοληψία Κινηματογράφου – Τηλεόρασης, που έχει πραγματοποιήσει πέντε (5) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή δύο (2) ταινίες μεγάλου μήκους, τέσσερις (4) ταινίες μικρού μήκους και δύο (2) τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου (fiction) , που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων.
  Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηχολήπτης που έχει πραγματοποιήσει δέκα (10) τουλάχιστον ταινίες μεγάλου μήκους ή έξι (6) ταινίες μεγάλου μήκους και τέσσερις (4) τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου (fiction), που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων.

  στ) Τμήμα Μοντάζ
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με κατεύθυνση Μοντάζ με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μοντέρ/Μοντέζ.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνογραφία – Ενδυματολογία με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μοντέρ/Μοντέζ, που έχει διακριθεί με βραβείο μοντάζ ταινίας μεγάλου μήκους από την Κριτική Επιτροπή επίσημου Φεστιβάλ του εσωτερικού ή εξωτερικού, είτε έχει διακριθεί με Κρατικό Βραβείο Ποιότητας για το μοντάζ σε ταινία μεγάλου μήκους.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής ή αναγνωρισμένης Σχολής τριετούς τουλάχιστον φοιτήσεως με κατεύθυνση Σκηνοθεσία με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μοντέρ/Μοντέζ, που έχει πραγματοποιήσει ως μοντέρ/μοντέζ τουλάχιστον τρεις (3) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή μία (1) ταινία μεγάλου μήκους, τέσσερις (4) ταινίες μικρού μήκους και δύο (2) τηλεοπτικές σειρές, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων.
  Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Μοντέρ/Μοντέζ, που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δέκα (10) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή έξι (6) ταινίες μεγάλου μήκους και τέσσερις (4) τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου, που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων.

  ζ) Τμήμα Ψιμυθίωσης (Μακιγιάζ)
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Πανεπιστημιακού επιπέδου Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής τουλάχιστον τριετούς φοιτήσεως με κατεύθυνση Μακιγιάζ με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μακιγιέρ/Μακιγιέζ.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος τμήματος Αισθητικής ΤΕΙ με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μακιγιέρ/Μακιγιέζ, που έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον τρεις (3) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή μία (1) ταινία μεγάλου μήκους, τέσσερις (4) ταινίες μικρού μήκους και δύο (2) τηλεοπτικές σειρές.
  Κάτοχος Πτυχίου ή Διπλώματος Ανωτέρας Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής με Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μακιγιέρ/Μακιγιέζ, που έχει πραγματοποιήσει τρεις (3) κινηματογραφικές ταινίες μεγάλου μήκους ή μία (1) ταινία μεγάλου μήκους, τέσσερις (4) ταινίες μικρού μήκους και δύο (2) τηλεοπτικές σειρές.
  Κάτοχος Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Μακιγιέρ/Μακιγιέζ που έχει πραγματοποιήσει δέκα (10) τουλάχιστον ταινίες μεγάλου μήκους ή έξι (6) ταινίες μεγάλου μήκους και τέσσερις (4) τηλεοπτικές σειρές επινοημένου μύθου (fiction), που θα αποδεικνύονται από τους τίτλους των έργων.

  η) Τμήμα Κινουμένου Σχεδίου (Animation)
  [βλέπε παρατήρηση Άρθρου 5. παρ. 8]

  θ) Προτείνουμε την Δημιουργία τμημάτων σεμιναρίων για την αναβάθμιση όλων των ειδικοτήτων από Πιστοποιημένους επαγγελματίες μέσα από φορείς του οπτικοακουστικού τομέα ώστε να μεταφέρουν την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους σε όλους τους κλάδους , μία φορά το χρόνο σε μηνιαία διάρκεια και παράλληλη παρακολούθηση γυρισμάτων σε χώρους κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών παραγωγών Δικαίωμα διδάσκοντος έχουν επίσης όλοι οι πτυχιούχοι απόφοιτοι κάθε τριετούς Αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής στον τομέα όπου κατά κύριο λόγο έχουν εργαστεί στον επαγγελματικό τομέα με τουλάχιστον 12ετη εμπειρία, που πιστοποιείται από τους τίτλους των έργων και με βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού τους φορέα

  ι) Δημιουργία τμημάτων Συνεργασίας και εξειδίκευσης ως προς τα επικίνδυνα επαγγέλματα μέσα από τα τμήματα σεμιναρίων από τις Ανώτατες και Ανώτερες Σχολές όπως Μηχανικών – Ηλεκτρολόγων – Ηλεκτρονικών – Μηχανολόγων καθώς και τους αποφοίτους Μέσης τεχνικής εκπαίδευσης των ως άνω ειδικοτήτων εφόσον επιλέξουν να εργασθούν στον οπτικοακουστικό τομέα Α) ως Ηλεκτρολόγοι φωτιστές που είναι οι βασικοί συνεργάτες του διευθυντή Φωτογραφίας Β) ως Ηλεκτρονικοί ραδιοζέυξευων Γ ) ως Σπέσιαλ εφφέ κλπ. Για την άσκηση των ειδικοτήτων αυτών, χρειάζεται να δημιουργηθεί τμήμα εκπαίδευσης ως προς την εξειδίκευση – υπευθυνότητα, ως προς την εγγύηση την ασφάλεια γυρίσματος και της σωματικής ακεραιότητας των εμπλεκομένων στην παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου (τεχνικών, ηθοποιών, καλλιτεχνικών συνεργατών, κ.α.), καθώς και την ανάλογη προστασία της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας. Είναι προφανές ότι στα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά συνεργεία υπάρχουν ειδικότητες, η δραστηριότητα των οποίων άπτεται της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, όπως είναι π.χ. οι ηλεκτρολόγοι-φωτιστές, οι χειριστές φωτιστικών σωμάτων, οι μακενίστες-κατασκευαστές, οι τεχνίτες κατασκευής σκηνικών, οι πυροτεχνουργοί των ειδικών εφέ, κ.α. Η τεχνική κατάρτηση τουλάχιστον σε αυτές τις ειδικότητες είναι απαραίτητη . Γιατί αλλιώς είναι ισοδύναμη με την αδιαφορία για την πρόκληση ατυχημάτων – ενδεχομένως και θανατηφόρων– στο χώρο εργασίας αλλά και γύρω από αυτόν

 • 2 Αυγούστου 2014, 20:27 | ΤΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ (Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ)

  Πριν προχωρήσω στις επί μέρους προτάσεις μου θα μου επιτρέψετε να κάνω μία σοβαρή κατά την άποψή μου παρατήρηση για την συνολική εικόνα που αποκόμισα μελετώντας αυτό το Π.Δ.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες των προϋποθέσεων του Διδακτικού Προσωπικού και ειδικότερα στις προτελευταίες και τελευταίες για την πρόσληψη του, μου δημιουργούν την πεποίθηση για μία ξεκάθαρη αλλά και σκληρή συντεχνιακή προσέγγιση. Και το λέω εγώ, γιατί πιστεύω ότι έχει βαρύνουσα σημασία το γεγονός, για όσους δεν το γνωρίζουν, υπήρξα Πρόεδρος της ΕΤΕΚΤ- ΟΤ επί Δέκα επτά (17) χρόνια, με πάρα πολλούς αγώνες μαζί με τους Συναδέλφους μου Τεχνικούς για να υπάρξει και στη χώρα μας μία αξιόπιστη Ανώτατη και Ανώτερη Κινηματογραφική Παιδεία.

  Προτείνω λοιπόν, εάν πραγματικά θέλουμε την αυριανή μας Κινηματογραφία αναβαθμισμένη, αλλά και όλους τους εργαζόμενους στον Κινηματογράφο και στην Τηλεόραση με οποιαδήποτε Ιδιότητα και Ειδικότητα να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο έργο τους, δεν έχουμε παρά να τολμήσουμε.

  ΠΡΟΤΑΣΗ Α΄ : Να διαγραφούν εντελώς, ΑΠΟ ΟΛΕΣ τις κατηγορίες των προτεινόμενων Μαθημάτων. α) ΟΛΕΣ οι προϋποθέσεις οι οποίες αναφέρονται μόνο στην ύπαρξη οποιουδήποτε αριθμού Κινηματογραφικών ή Τηλεοπτικών Έργων. β) ΟΛΕΣ οι προϋποθέσεις που αναφέρονται σε Τριετούς Φοίτησης Σχολές και συμπληρώνονται από την οποιαδήποτε ύπαρξη Κινηματογραφικών ή Τηλεοπτικών έργων. γ) ΟΛΕΣ οι προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπουν μόνο τα όποια Βραβεία σε οποιονδήποτε αριθμό, αλλά και σε όσες προτείνονται μόνο Τιμητικές Διακρίσεις.

  Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα της συμμετοχής μου, ελπίζοντας και στην προσοχή σας…

  Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ
  ΤΑΣΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  (Διευθυντής Φωτογραφίας)

 • ΘΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

  1ον) Θεωρούμε ότι ο αριθμός των 5 ταινιών που απαιτείται ως προϋπόθεση για σκηνοθέτες οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδάξουν στις σχολές, είναι υπερβολικός και εκτός των δυνατοτήτων της παραγωγής στην ελληνική αγορά, σήμερα. Ο αριθμός αυτός πρέπει να μειωθεί δραστικά.

  2ον ) Υπάρχουν πρακτικά παραδείγματα δημιουργών που αποδείχθηκαν ικανότατοι διδάσκοντες ενώ είχαν στο βιογραφικό τους μια μόλις μεγάλου μήκους ταινία, fiction ή και ντοκιμαντέρ, π.χ. ο βραβευμένος Κώστας Βρεττάκος, ο θεωρητικός του ελληνικού κινηματογράφου Διαμαντής Λεβεντάκος, ο Διευθυντής του Φεστιβάλ Δράμας Αντώνης Παπαδόπουλος και πάρα πολλοί άλλοι.

  3ον) Υπάρχουν συνάδελφοι σκηνοθέτες με δεδομένη και επιπλέον βραβευμένη αποτελεσματικότητα στις παράλληλες κινηματογραφικές τους δραστηριότητες, όπως Διεύθυνση Παραγωγής, Μοντάζ, Σενάριο και ευρύτερα Τεχνικά Μέσα του Κινηματογράφου, άρα εξίσου ικανοί με τους ειδικούς που απαιτεί το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος, για να επιλεγούν από τις αντίστοιχες σχολές και να διδάξουν στα επιμέρους μαθήματα.

  4ον) Η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για τις διδακτικές δυνατότητες των σχολών δεν πρέπει να ξεπερνάει ένα ρεαλιστικό οικονομικό πλαίσιο, ώστε να δίδεται η δυνατότητα και σε έναν νέο ενδιαφερόμενο επιχειρηματία να διεκδικήσει την ίδρυση και τη λειτουργία μιας αντίστοιχης κινηματογραφικής σχολής, χωρίς την απαιτούμενη οικονομική ευρωστία.
  Σαν παράδειγμα υπενθυμίζουμε τα πρώτα βήματα τόσο της Σχολής Θεάτρου Τέχνης όσο και της Σχολής Λυκούργου Σταυράκου απ’ όπου με δεδομένο το όραμα των ιδρυτών, αναπτύχθηκαν πανελληνίου κύρους εκπαιδευτικά ιδρύματα και αποφοίτησαν σημαντικότατοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ