• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ' | 10 Αυγούστου 2020, 12:06

    Η διάταξη αυτή είναι απόλυτα σωστή, αλλά θα πρέπει να διευρυνθεί ως εξής: 1. να αφορά σε όλους ανεξαιρέτως τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, δίχως το νησιωτικό περιορισμό. Σημειωτέον ότι σχετικά πρόσφατα (2019) ισχύει για τα νησιωτικά αθλητικά σωματεία και το μεταφορικό ισοδύναμο (δηλ η συμπερίληψη των δαπανών μετακίνησης και για αθλητικούς σκοπούς στην κρατική ενίσχυση προς στις ναυτιλιακές εταιρείες) Οι συνθήκες της πανδημίας έχουν κυριολεκτικά στραγγαλίσει το σύνολο του ερασιτεχνικού αθλητισμού και οφείλει η Πολιτεία να μεριμνήσει έμπρακτα για τη στήριξή του, όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις. Εξάλλου, στην περίπτωση των αθλητικών μετακινήσεων η ενίσχυση ΔΕΝ παρέχεται σε χρήμα προς το σωματείο, αλλά σε είδος, απαλύνοντας όμως, σημαντικό πονοκέφαλο των ομάδων και των μεμονωνμένων αθλητών του ερασιτεχνικού χώρου. 2. Να εξαιρείται η ως άνω κάλυψη εξόδων μετακίνησης από τις πολύπλοκές και χρονοβόρες διαδικασίες προμηθειών του Δημοσίου, και να γίνονται με απευθείας αναθέσεις, ,σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το ν. 4412/2016, λόγω του ιδιάζοντος χαρακτήρα αυτών, συγκεκριμένα επειδή οι μετακινήσεις είναι διαρκείς αλλά πολλές φορές απροδιόριστες χρονικά μέχρι την τελευταία σττιγμή του ορισμού των αγώνων, λόγω της μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.