Άρθρο 17 Έξοδα μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων νησιωτικών περιοχών – Τροποποίηση του άρθρου 134 του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 134 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθεται παρ. 12 ως εξής:
«12. Οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού των νησιωτικών περιοχών της χώρας δύνανται, κατόπιν αποφάσεων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων αντιστοίχως, να καλύπτουν έξοδα μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. Η παραπάνω δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά κατ’ έτος το 0,5% των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους.».

 • 23 Αυγούστου 2020, 11:09 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

  Πολύ Σωστή η διάταξη του νόμου αφού έτσι διευκολύνονται τα νησιώτικα σωματεία στις μετακινήσεις τους. Τα έξοδα για τα νησιώτικα σωματεία είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τα υπόλοιπα σωματεία και πολλές φορές είναι η αιτία που τα σωματεία από τα νησιά δεν συμμετέχουν στα εθνικά πρωταθλήματα.
  Με τη συγκεκριμένη διάταξη διευκολύνεται σημαντική η συμμετοχή των αθλητών από τα νηησιά μας και εφαρμόζεται η νησιωτική πολιτική !!!!

 • 23 Αυγούστου 2020, 10:29 | ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ ΑΟ

  Σχετικά με τις μετακινήσεις των αθλητών , στο στίβο, συμφωνούμε να πληρώνονται από την Περιφέρεια.

 • 22 Αυγούστου 2020, 17:56 | ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
  ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΑ (ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ) ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑ.

  ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:
  ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΡΑΒΙ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΛΟΝ ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΙΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

 • 22 Αυγούστου 2020, 10:16 | ΛΑΒΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΟ ΜΕΤΡΟ. ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΑ ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
  ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
  ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΑ !!!!!!

 • 22 Αυγούστου 2020, 10:43 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ. ΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥΣ.
  ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Η ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
  ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΕΣ

 • 21 Αυγούστου 2020, 09:42 | ΠΑΥΛΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ

  Άρθρο 17(εξοδα μετακινησης αθλητών, αθλητικών ομάδων νησιωτικων περιοχών-τροποποίηση του άρθρου 134 του ν 2725/99).
  Θετικη κρίνεται η προσθήκη της Παρ 12 στο άρθρο 134 του ν 2725/99,σχετικη με τη διάθεση του 0,5% των εγγεγραμμενων πιστώσεων του προυπ/σου των ΟΤΑ α’ και β’ αυτοδιοικησης(δήμοι-περιφέρειες). Μειώνεται έτσι-σε ένα βαθμο-η μειονεκτικη θέση των αθλητικών ομάδων των νησιων όταν πρόκειται να μετακινηθούν, σε σχέση με τις αθλητικές ομάδες της χερσαίας Ελλάδας.

 • 20 Αυγούστου 2020, 08:41 | Σύλλογος Αγωνιστικού Μπριτζ Κεας

  Ο νησιώτικος σύλλογός μας συμφωνεί απόλυτα με αυτή την διάταξη. Επισημαίνουμε ότι λόγω του Μεταφορικού Ισοδύναμου που ισχύει στα νησιά, το κόστος περιορίζεται αισθητά. Είναι πολύ σημαντικό να δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε Πανελλήνια πρωταθλήματα.

 • 19 Αυγούστου 2020, 22:26 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Συγχαρητήρια γι αυτή την ρύθμιση!!!!! Είναι σωτήρια για τον αθλητισμό των νησιών μας!!!!
  Σας παρακαλώ με την εμπειρία μου ως πρώην Δήμαρχος Καλυμνίων να κάμετε δεκτή την ακόλουθη πληρέστερη διατύπωση:
  «12. α. Οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού των νησιωτικών περιοχών της χώρας δύνανται, κατόπιν αποφάσεων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων αντιστοίχως, να επιχορηγούν τα αθλητικά σωματεία που εδρεύουν στον χώρο ευθύνης τους προς κάλυψη των εξόδων μετακίνησης , διαμονής και διατροφής αθλητών και αθλητικών ομάδων, για την συμμετοχή τους σε εθνικά, περιφερειακά και διανησιωτικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων , σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιχορήγησης αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων των Δήμων. Η παραπάνω δαπάνη συνολικής επιχορήγησης των αθλητικών συλλόγων του χώρου ευθύνης ενός νησιωτικού ΟΤΑ α ή β βαθμού δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά κατ’ έτος το 0,5% των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του . Όσον αφορά τους νησιωτικούς Δήμους , το ποσοστό αυτό είναι διαφορετικό και επιπλέον του ισχύοντος 1,5% επί των τακτικών εσόδων , ανώτατου ορίου ποσοστού επιχορήγησης πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων , που προβλέπεται ήδη στον Δημοτικό Κώδικα όσον αφορά όλους παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες τους τους Δήμους της Χώρας.»

 • 19 Αυγούστου 2020, 21:08 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ

  Συμφωνούμε απολύτως και επαυξάνουμε!!!!! Συγχαρητήρια για αυτή την πρόβλεψη στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο.
  Με την ιδιότητα μου του πρώην Δήμαρχου Καλυμνίων και την σχετική μου εμπειρία προτείνω την ακόλουθη πλήρη αναγκαία διατύπωση:
  «12. Οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού των νησιωτικών περιοχών της χώρας δύνανται, κατόπιν αποφάσεων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων αντιστοίχως, να επιχορηγούν αθλητικούς συλλόγους που εδρεύουν στον χώρο ευθύνης τους για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης,ΔΙΑΜΟΝΗΣ και ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ αθλητών και αθλητικών ομάδων, για συμμετοχή τους σε εθνικά , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ και ΔΙΑΝΗΣΙΩΤΙΚΑ πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων οποιασδήποτε ηλικιακής κατηγορίας(Κ14,Κ16,Κ218,Κ20,Κ23 και Α/Γ). Η παραπάνω συνολική επιχορήγηση ενός ΟΤΑ Α και Β βαθμού προς τους αθλητικούς συλλόγους του χώρου ευθύνης του ,δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά κατ’ έτος το 0,5% των εγγεγραμμένων τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού του όπως αυτά έχουν ψηφιστεί στον προϋπολογισμό του και όχι όπως αυτά πραγματοποιούνται κατά την είσπραξη τους κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους .Όσον αφορά του Δήμους , το ποσοστό αυτό είναι διαφορετικό και επιπλέον του ποσοστού του 1,5% που ομοίως ήδη προβλέπεται στον Δημοτικό Κώδικα για επιχορηγήσεις Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων από τους Δήμους , για τους ίδιους σκοπούς. Οι διαδικασίες τεκμηρίωσης και ελέγχου των επιχορηγήσεων αυτών είναι ακριβώς οι ίδιες με τις κάθε φορά ισχύουσες για τους επιχορηγούμενους φορείς από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης».

 • 19 Αυγούστου 2020, 13:41 | ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

  ΄Οσον αφορά το εξής άρθρο για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων νησιωτικών περιοχών από τους ΟΤΑ τοπικής αυτοδιοίκησης εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια γιατί ως ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου βιώνουμε τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σωματεία μας από τη Λέσβο-Λήμνο για την συμμετοχή τους σε αγώνες.

 • 19 Αυγούστου 2020, 12:36 | Βασιλης Παπαϊωαννου

  Το σχολιο δεν αφορα το συγκεκριμμενο, αλλα δεν βρηκα κατι αλλο που να αφορα το οικονομικο σκελος:

  * Η εκπτωση φορου 20% επι του ποσου δωρεας σε σωματειο να αυξηθει (νομιζω παλαιοτερα ολο το ποσο της δωρεας εξεπιπτε φορολογιας), ωστε να δωθουν κινητρα βοηθειας στα σωματεια.

 • 18 Αυγούστου 2020, 10:53 | βασιλικη καραμπατσου

  Οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού των ηπειρωτικων περιοχών της χώρας δύνανται, κατόπιν αποφάσεων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων αντιστοίχως, να καλύπτουν έξοδα μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων για μετακινήσεις . Η παραπάνω δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά κατ’ έτος «οποιο ποσοστο κρινετε » απο των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους αναλογα με την εθνικη κατηγορια που αγωνιζεται η καθε ομαδα.Στον προυπολογισμο θα συντασσεται επισυναπτομενος αναλυτικα οι μετακινησεις ,διαμονες κλπ.
  μην ξεχνατε οτι στις δυσκολες εποχες που διανυουμε ο αθλητικος τουρισμος λογω των πρωταθληματων ειναι αυτος που θα στηριζει τις περιοχες της χωρας και αναγκη υπουργε μου εχουν ολα τα επαρχιακα σωματεια οχι μονο αυτα που ειναι σε νησια που απεδεδειγμενα βρισκουν πιο ευκολα και χορηγους και υποστηριξη απο τις περιφερειες τους και δημους εν αντιθεσει με την ηπειρωτικη ελλαδα.ειδικα η περιφερεια μας (πελοποννησου) δειχνει να ειναι εχθρος σε καθε τι αθλητικο .

 • 12 Αυγούστου 2020, 14:41 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Στην παραπάνω διάταξη θα πρέπει να ενταχθεί η δυνατότητα, της κάλυψης εξόδων μετακίνησης και για τα σωματεία Ολυμπιακών Αθλημάτων της Ηπειρωτικής Χώρας που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα Εθνικών κατηγοριών, τα οποία μετακινούνται σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα από την έδρα του σωματείου.
  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
  Πρόεδρος Ε.Σ.ΠΕ.Π.

 • 12 Αυγούστου 2020, 14:53 | Σιαράβας Βασίλειος

  Η διάταξη αυτή θα πρέπει να διευρυνθεί ως εξής:
  1. Να αφορά σε όλους τους παραμεθόριους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, δίχως περιορισμό, προκειμένου να ενισχυθούν αποκλειστικά τα αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ερασιτεχνικά σωματεία όλων των ολυμπιακών αθλημάτων, τα οποία οφείλουν να μετακινούνται για αγωνιστικές υποχρεώσεις εκτός του νομού που βρίσκεται η έδρα τους, σύμφωνα με την προκήρυξη της ομοσπονδίας τους.
  2. Να εξαιρείται η ως άνω κάλυψη εξόδων μετακίνησης από τις πολύπλοκές και χρονοβόρες διαδικασίες προμηθειών τ όλων των αθλημάτωνου Δημοσίου, και να γίνονται με απευθείας αναθέσεις, ,σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το ν. 4412/2016, λόγω του ιδιάζοντος χαρακτήρα αυτών, συγκεκριμένα επειδή οι μετακινήσεις είναι διαρκείς αλλά πολλές φορές απροδιόριστες χρονικά μέχρι την τελευταία σττιγμή του ορισμού των αγώνων, λόγω της μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

 • Η διάταξη αυτή είναι απόλυτα σωστή, αλλά θα πρέπει να διευρυνθεί ως εξής:
  1. να αφορά σε όλους ανεξαιρέτως τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, δίχως το νησιωτικό περιορισμό. Σημειωτέον ότι σχετικά πρόσφατα (2019) ισχύει για τα νησιωτικά αθλητικά σωματεία και το μεταφορικό ισοδύναμο (δηλ η συμπερίληψη των δαπανών μετακίνησης και για αθλητικούς σκοπούς στην κρατική ενίσχυση προς στις ναυτιλιακές εταιρείες) Οι συνθήκες της πανδημίας έχουν κυριολεκτικά στραγγαλίσει το σύνολο του ερασιτεχνικού αθλητισμού και οφείλει η Πολιτεία να μεριμνήσει έμπρακτα για τη στήριξή του, όχι μόνο με λόγια αλλά και με πράξεις. Εξάλλου, στην περίπτωση των αθλητικών μετακινήσεων η ενίσχυση ΔΕΝ παρέχεται σε χρήμα προς το σωματείο, αλλά σε είδος, απαλύνοντας όμως, σημαντικό πονοκέφαλο των ομάδων και των μεμονωνμένων αθλητών του ερασιτεχνικού χώρου.
  2. Να εξαιρείται η ως άνω κάλυψη εξόδων μετακίνησης από τις πολύπλοκές και χρονοβόρες διαδικασίες προμηθειών του Δημοσίου, και να γίνονται με απευθείας αναθέσεις, ,σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το ν. 4412/2016, λόγω του ιδιάζοντος χαρακτήρα αυτών, συγκεκριμένα επειδή οι μετακινήσεις είναι διαρκείς αλλά πολλές φορές απροδιόριστες χρονικά μέχρι την τελευταία σττιγμή του ορισμού των αγώνων, λόγω της μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

 • 7 Αυγούστου 2020, 16:51 | Βασιλης Παπαϊωαννου

  Προταση:
  Οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού των ηπειρωτικων περιοχών της χώρας δύνανται, κατόπιν αποφάσεων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων αντιστοίχως, να καλύπτουν έξοδα μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων για μετακινήσεις σε νησιωτικές περιοχές της χώρας . Η παραπάνω δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά κατ’ έτος «οποιο ποσοστο κρινετε » απο των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους