• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Λιανός' | 7 Δεκεμβρίου 2014, 18:10

    Η απαρίθμηση των περιπτώσεων α΄-δ΄ της παραγράφου 1 έχει κατά την άποψή μου τεράστια και ουσιωδέστατα κενά, είναι τελείως άστοχη και πρέπει να διαγραφεί. Αν ήθελε υποτεθεί ότι οι επιχορηγήσεις της Γ.Γ.Α. μπορούν να διατεθούν μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς, θα προκύπτει το παράδοξο οι αθλητικές ομοσπονδίες να πρέπει να βρουν (από πού;) ίδια έσοδα ανερχόμενα για πολλές ομοσπονδίες σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να καλύψουν αφ' ενός τα έξοδα στέγασης των υπηρεσιών τους και αφ' ετέρου τις δαπάνες μισθοδοσίας, ασφαλιστικές εισφορές κλπ του προσωπικού τους (διοικητικοί υπάλληλοι, λογιστές, δικηγόροι, δημοσιογράφοι κλπ), για το οποίο εφαρμόζονται πλέον οι διατάξεις περί της πληρωμής του από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών! Δηλαδή θα προκύπτει το παράδοξο το προσωπικό των ομοσπονδιών να πρέπει να πληρώνεται υποχρεωτικά μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, η οποία διαχειρίζεται χρήματα του Δημοσίου, και το Δημόσιο να μη δίνει επιχορηγήσεις στις ομοσπονδίες προκειμένου να διατεθούν μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για την πληρωμή του προσωπικού τους..