• Σχόλιο του χρήστη 'Πετμεζάς Σταύρος' | 13 Αυγούστου 2020, 14:39

    Θα πρέπει οι σχολές προπονητών να πραγματοποιούνται αναλόγως συμμετεχόντων τόσο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην κεντρική Ελλάδα. Οι παραπάνω σχολές για να αποκτήσουν υψηλό επίπεδο γνώσεων θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τα ΤΕΦΑΑ ή πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ (κατ' ελάχιστο με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών). Τα μαθήματα όπου μπορούν να γίνονται διαδικτυακά (πλην των εξετάσεων), γεγονός που θα μειώσει και το κόστος συμμετοχής και πραγματοποίησης. Επίσης για την ανάπτυξη των αθλημάτων αλλά και επιστημονικά καταρτισμένων προπονητών να προστεθούν οι παρακάτω υποπαράγραφοι: γ) Να προβλέπεται η διάθεση υποτροφιών στους δύο (2) πρώτους αριστεύσαντες κάθε Σχολής Προπονητών, αντιστοίχου ποσού μέχρι και το συνολικό ύψος των διδάκτρων και δ) Να προβλέπεται η επιδότηση των εισιτηρίων κίνησης από την Γ.Γ.Α για όλους τους υποψήφιους εκπαιδευτές – προπονητές κατοικούν σε απόσταση άνω των 200χλμ. στην ηπειρωτική Ελλάδα και για όλους όσους κατοικούν στην νησιωτική Ελλάδα σε απόσταση άνω των 50ν.μ από την τοποθεσία διεξαγωγής των Σχολείων, με υποχρεωτική καταβολή δικαιολογητικών (αντίτιμο εισιτηρίων ΚΤΕΛ – ΟΣΕ – ακτοπλοϊκών, αποδεικτικό έγγραφο μόνιμης κατοικίας διαμονής)».