• Σχόλιο του χρήστη 'Αθανάσιος Βιλλιώτης Π.Ο.Π.Α' | 8 Δεκεμβρίου 2014, 00:00

    3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΩΝ Για την αποφυγή δυσάρεστων περιστατικών κατά την διάρκεια συμμετοχής εθνικών ομάδων σε διεθνείς διοργανώσεις και πρωτίστως για την διαφύλαξη της ζωής και της υγείας των αθλητών, πρέπει οι αθλητές-μέλη τους, πριν από την αναχώρησή τους για την συμμετοχή τους σε αυτές, να περνούν από πλήρη ιατρικό έλεγχο και να διαπιστώνεται η άριστη κατάσταση της υγείας τους.