• Σχόλιο του χρήστη 'Κατσίκης Χρήστος' | 18 Αυγούστου 2020, 11:42

    Προτείνεται η απαλοιφή της αναφοράς του «εργασιακού αθλητισμού» από την περ.γγ’ του Τμήματος Αθλητικού Τουρισμού του εδαφίου γ’ καθώς βρίσκεται σε σύγκρουση με την περ.ζζ’ του τμήματος σχεδιασμού του εδαφίου α’. Συγκεκριμένα το Τμήμα σχεδιασμού σύμφωνα με το ισχύον Οργανωτικό Πλαίσιο Λειτουργίας ΠΑγΟ και την περ.ζζ’ του εδ.α’ σχεδιάζει και υλοποιεί και τα προγράμματα εργασιακού αθλητισμού….αλλά την εποπτεία και την υποστήριξη τους την περνάτε στο τμήμα αθλητικού τουρισμού. Προτείνεται η απαλοιφή του όρου «άσκησης» από την πρόταση «[…] για την διοργάνωση δραστηριοτήτων άσκησης, αθλητικής αναψυχής και επιμόρφωσης[…]» περ.ιι’ του Τμήματος Αθλητικού Τουρισμού του εδαφίου γ’, διότι οι δραστηριότητες αυτής της φύσης καλύπτονται πλήρως από το Τμήμα Σχεδιασμού του εδαφίου α’, σύμφωνα με το ισχύον οργανωτικό πλαίσιο, το παρόν άρθρο και την κείμενη νομοθεσία.