• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α ΡΟΥΣΣΟΣ' | 19 Αυγούστου 2020, 22:26

    Συγχαρητήρια γι αυτή την ρύθμιση!!!!! Είναι σωτήρια για τον αθλητισμό των νησιών μας!!!! Σας παρακαλώ με την εμπειρία μου ως πρώην Δήμαρχος Καλυμνίων να κάμετε δεκτή την ακόλουθη πληρέστερη διατύπωση: «12. α. Οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού των νησιωτικών περιοχών της χώρας δύνανται, κατόπιν αποφάσεων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων αντιστοίχως, να επιχορηγούν τα αθλητικά σωματεία που εδρεύουν στον χώρο ευθύνης τους προς κάλυψη των εξόδων μετακίνησης , διαμονής και διατροφής αθλητών και αθλητικών ομάδων, για την συμμετοχή τους σε εθνικά, περιφερειακά και διανησιωτικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων , σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιχορήγησης αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων των Δήμων. Η παραπάνω δαπάνη συνολικής επιχορήγησης των αθλητικών συλλόγων του χώρου ευθύνης ενός νησιωτικού ΟΤΑ α ή β βαθμού δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά κατ’ έτος το 0,5% των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του . Όσον αφορά τους νησιωτικούς Δήμους , το ποσοστό αυτό είναι διαφορετικό και επιπλέον του ισχύοντος 1,5% επί των τακτικών εσόδων , ανώτατου ορίου ποσοστού επιχορήγησης πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων , που προβλέπεται ήδη στον Δημοτικό Κώδικα όσον αφορά όλους παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες τους τους Δήμους της Χώρας."