• Σχόλιο του χρήστη 'Σχολή Κινηματογράφου Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου - H.C.T.S.S.' | 4 Αυγούστου 2014, 10:28

    Ως προς την υλικοτεχνική υποδομή που πρέπει να διαθέτει μια σύγχρονη Ανώτερη Σχολή Κινηματογράφου-Τηλεόρασης επισημαίνουμε τα ακόλουθα: Στη σημερινή ψηφιακή εποχή όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και απαιτούν τη συνεχή αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού, ο στόχος μίας Ανώτερης Σχολής Κινηματογράφου-Τηλεόρασης είναι η παροχή μίας υψηλού επιπέδου κινηματογραφικής-τηλεοπτικής εκπαίδευσης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να έρθουν σε επαφή με το σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. H ποσότητα του κινηματογραφικού εξοπλισμού που θα παρέχεται από τη Σχολή να είναι ανάλογη με τον αριθμό των σπουδαστών, οι οποίοι θα φοιτούν σε κάθε τμήμα της, καθώς και με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων σπουδαστών της Σχολής και στα τρία έτη φοίτησης, της οποίας το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εργαστηριακά μαθήματα πρακτικής εξάσκησης. Σχετικά με την εκπαιδευτική χρήση και πρακτική του φιλμ: Η σύγχρονη κινηματογραφική-τηλεοπτική τεχνολογία και τεχνική διαδικασία δημιουργίας οπτικοακουστικού έργου είναι το παρόν στάδιο μιας διαρκούς εξέλιξης μέσα στον ιστορικό χρόνο. Μία Ανώτερη Σχολή Κινηματογράφου-Τηλεόρασης κρίνεται αναγκαίο να παρέχει στους σπουδαστές της, την σύνδεση του σήμερα με το χθες. Μέσω αυτής της σύνδεσης εδραιώνεται η γνώση και γίνεται αντιληπτή η δυναμική διαδικασία της εξέλιξης. Η συνειδητοποίηση της εξελικτικής διαδικασίας από τους σημερινούς σπουδαστές είναι η προϋπόθεση για να γίνουν αυτοί, οι πρωτοπόροι του αύριο. Σήμερα μεγάλο μέρος της παραγωγής ταινιών εξακολουθεί να γυρίζεται σε φιλμ και πάντοτε η γνώση της τεχνικής της λήψης σε φιλμ θα είναι προϋπόθεση για την κατανόηση της τεχνικής της ψηφιακής λήψης.