• Σχόλιο του χρήστη 'Παπαδόπουλος Κώστας' | 20 Αυγούστου 2020, 19:26

    Ο Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής να είναι υποχρεωτικά μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου και ο όμιλος να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της Γ.Γ.Α. για λόγους διαφάνειας.