• Σχόλιο του χρήστη 'ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΜΑΣ' | 8 Δεκεμβρίου 2014, 18:16

    1. Να διορθωθεί στην παράγραφο 3 το άρθρο 27 και να γίνει 7 (...κατά την έννοια των περιπτώσεων α και β του άρθρου 27.... 2. Στην παράγραφο 3 που αναγράφεται "...με τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18ου) έτους της ηλικίας του έχει την υποχρέωση να υπογράψει με την εταιρεία ή το σωματείο που ανήκει συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών, εφόσον η εταιρεία ή το σωματείο το επιθυμούν." Απαιτείται να προστεθεί ότι: Αν η εταιρεία ή το σωματείο δεν το επιθυμούν, τότε έχει τη δυνατότητα να καθίσταται ελεύθερος, αν αυτός το επιθυμεί.