• Σχόλιο του χρήστη 'Κέλλης Σπύρος' | 21 Αυγούστου 2020, 00:33

    1. Η υποχρέωση ελέγχου και επικύρωσης του καταλόγου με τα Σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. στις αρχαιρεσίες των Αθλητικών Ομοσπονδιών, από τη Γ.Γ.Α., υπερβαίνει τις διατάξεις του Συντάγματος και παραβιάζει την Ολυμπιακή χάρτα ( κεφ. 1, άρθρο 2, παρ. 5.), που απαγορεύει «οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή στις εκλογικές διαδικασίες των αθλητικών Οργανώσεων». Τα θέματα αυτά επιλύονται στο πλαίσιο των προβλέψεων του Αστικού Κώδικα, όπως εξάλλου προβλέπει η ίδια η Αθλητική Νομοθεσία. 2. Θα δημιουργηθούν σοβαρά πρακτικά προβλήματα γιατί: 1. το αρχείο της Γ.Γ.Α. δεν φημίζεται για την αξιοπιστία και την εγκυρότητά του και 2. είναι αδιανόητο να βρίσκεται ο κατάλογος των Σωματείων με δικαίωμα ψήφου σε εκκρεμότητα, λίγες ώρες πριν τη διεξαγωγή της Γ.Σ.. Προτάσεις: 1η: Το επικαιροποιημένο αρχείο των Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, καθώς και το Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α. να είναι προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο. Έτσι, θα είναι δυνατόν να υπάρχει έγκαιρη, πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση και γνώση σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα στα Μέλη του Δ.Σ. κάθε Ομοσπονδίας που αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες για την εγκυρότητα και την ακρίβεια του σχετικού καταλόγου. 2η: Η Γ.Γ.Α. διαβιβάζει εντός 10 ημερών τον κατάλογο των Σωματείων που διαθέτουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο της, μετά από αίτημα της οικείας Ομοσπονδίας προς αυτήν, το οποίο υποβάλλεται εγγράφως 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γ.Σ.. Με τον τρόπο αυτό παρέχονται τα χρονικά περιθώρια για διόρθωση λαθών, που είναι πιθανό να υπάρχουν στους καταλόγους της ΓΓΑ.