• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΥΛΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ' | 21 Αυγούστου 2020, 09:11

    Άρθρο 18(διδακτρα σχολών προπονητών - Τροποποίηση του άρθρου 136 παρ 6 του ν. 2725/99). Θετικη κρίνεται η τροποποίηση της Παρ 6 του αρθρ 136 του ν. 2725/99, σχετικη με την ίδρυση περιοδικών σχολών προπονητών.