• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ' | 21 Αυγούστου 2020, 20:16

    ΠΡΟΤΑΣΗ: Να έχει προσβάσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο η ΓΓΑ το επικαιροποιημένο αρχείο των Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση, καθώς και το Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων. Έτσι θα είναι δυνατόν να υπάρχει έγκαιρη, πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση και γνώση σε κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα στα Μέλη του Δ.Σ. κάθε Ομοσπονδίας που αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες για την εγκυρότητα και την ακρίβεια του σχετικού καταλόγου. Μία από τις θεμελιώδης αρχές τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ είναι η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ. Διαφορετικά μετά από αίτημα της οικείας Ομοσπονδίας, που υποβάλλεται εγγράφως 20 ημέρες πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης προς την ΓΓΑ, αυτή διαβιβάζει εντός ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 10 ημερών τον κατάλογο των Σωματείων που διαθέτουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων της ΓΓΑ. Οι εκπρόσωποι των σωματείων να είναι μέλη των συλλόγων και ΟΧΙ του Δ.Σ. Σε διαφορετική περίπτωση δημιουργεί προβλήματα ιδιαίτερα στα νησιωτικά Σωματεία.