• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΩΤΕΙΝΗ Κ.' | 22 Αυγούστου 2020, 00:18

    Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα στις αρχαιρεσίες των Ομοσπονδιών ψήφιζε αντιπρόσωπος του σωματείου, ο οποίος, μάλιστα, μπορεί να ήταν και πρόσωπο εκτός σωματείου. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε "κενές" εξουσιοδοτήσεις αλλά και στην ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων μεταξύ των μελών του ΔΣ των Ομοσπονδιών και των σωματείων. Η τροποποίηση του σχεδίου νόμου, ώστε να ψηφίζει μέλος του σωματείου είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν διασφαλίζει τη διαφάνεια της συμμετοχής στις αρχαιρεσίες. Το μητρώο μελών του σωματείου δεν ελέγχεται από καμία δημόσια υπηρεσία ή άλλο φορέα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιθώρια να οριστεί κάποιο νέο μέλος ως αντιπρόσωπος που δεν έχει αποκτήσει καν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι. Επομένως, στη παρούσα φάση, θεωρώ ότι είναι καλύτερη επιλογή ο αντιπρόσωπος να είναι μέλος του ΔΣ, διότι αφενός το ΔΣ εκπροσωπεί νόμιμα το σωματείο και αφετέρου είναι γνωστή η σύνθεση του ΔΣ και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αλλά και σε Τράπεζες και σε άλλους φορείς του Δημοσίου. Τότε και μόνον τότε θα εξασφαλιστεί το αδιάβλητο της συμμετοχής των σωματείων στις αρχαιρεσίες. Επίσης, το θέμα με τις ακριτικές ή απομακρυσμένες περιοχές μπορεί να ξεπεραστεί με τη διενέργεια αρχαιρεσιών στις Τοπικές Ενώσεις με διασφάλιση της διαδικασίας με ορισμό δικαστικού αντιπροσώπου (και εφορευτικής επιτροπής) στις Τοπικές Ενώσεις ή σε άλλους τόπους που θα οριστούν. Άλλωστε, οι αρχαιρεσίες μπορούν να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα σε πολλά μέρη με τις σύγχρονες μεθόδους τηλεδιάσκεψης και αυτό θα αποτελέσει ένα ακόμα βήμα προς την ηλεκτρονική εξέλιξη της διαδικασίας. Επιτέλους, η Ελλάδα πρέπει να περάσει σε μία νέα εποχή στον ερασιτεχνικό αθλητισμό με κύριο στόχο τη διαφάνεια των αρχαιρεσιών αλλά και την αμεσότητα και την καθολικότητα της ψήφου των σωματείων.