• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΑΒΒΑΝΗ' | 22 Αυγούστου 2020, 01:50

    Επί της τροποποίησης του άρθρου: 1) Αντιπρόσωπος μόνον μέλος του ΔΣ του σωματείου για απόλυτη διαφάνεια της διαδικασίας και όχι απλό μέλος του σωματείου 2) Αρχαιρεσίες σε περισσότερα μέρη για μεγαλύτερη συμμετοχή των σωματείων και 3) Κατάλογος μελών ανηρτημένος και επικαιροποιημένος στην ηλεκτρονική σελίδα της Ομοσπονδίας