• Σχόλιο του χρήστη 'Μαργαριτόπουλος Σπύρος' | 22 Αυγούστου 2020, 12:04

    Στις εκλογές για το ΔΣ των Ομοσπονδιών ο κάθε αντιπρόσωπος του σωματείου αλλά και ο αναπληρωτής να είναι και μέλη του ΔΣ του ίδιου σωματείου του οποίου αντιπροσωπεύουν. Έτσι δε θα υπάρχουν οι λεγόμενες "λευκές εξουσιοδοτήσεις" τις οποίες παραχωρούν οι σύλλογοι στον όποιο παράγοντα ο οποίος με τη σειρά του βάζει όποιον αντιπρόσωπο θέλει. Επίσης θα ήταν ακόμα καλύτερο στις εκλογές ο κάθε αντιπρόσωπος συλλόγου να καταθέτει και επικυρωμένο απόσπασμα της εκλογής των μελών του ΔΣ του συλλόγου ως απόδειξη και για ακόμα περισσότερη διαφάνεια.