• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ' | 22 Αυγούστου 2020, 13:32

    Μητρώο αθλητικών σωματείων – αθλητική αναγνώριση – γνωστοποίηση καταλόγου σε ενδιαφερόμενους φορείς. Άρθρο 7. (τροποποίηση του άρθρου 24 του ν.2725/1999) Τα σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου σε Γ.Σ. Ενώσεων - Ομοσπονδιών ελέγχονται νομίμως από τις εκάστοτε και τις επί μέρους Ομοσπονδίες. Η προσθήκη της αποκλειστικής ευθύνης από τη ΓΓΑ δεν γνωρίζουμε αν θα λύσει ζητήματα ή αν θα προσθέσει προβλήματα στον κατάλογο των κατεχόντων δικαιώματος ψήφου Σωματείων δεδομένου του όγκου και της πληθώρας των χιλιάδων διαφόρων σωματείων διαφορετικών αθλημάτων και ενδεχόμενης υπέρβασης της Κρατικής Αρχής στις οικείες υποθέσεις των αθλητικών φορέων. Υπάρχει Μητρώο Αθλητικών Σωματείων σε κάθε Ομοσπονδία που τα ζητήματα αθλητικής αναγνώρισης- μητρώου μπορούν να ελέγχονται από τη ΓΓΑ και να λύνονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία ΓΓΑ – Ομοσπονδίας σε ζητήματα αναγνώρισης δικαιώματος ψήφου θα πρέπει να διέπεται από παροχή ανάλογου χρόνου κυρίως σε τυχόν διαφοροποιήσεις των καταλόγων έτσι ώστε να διορθώνονται λάθη και παρατυπίες που δεν είχαν προβλεφθεί ή παρατηρηθεί κατά την προσκόμιση των ανάλογων δικαιολογητικών. ΠΡΟΤΑΣΗ: Συνεργασία σε ζητήματα αναγνώρισης σωματείων των: ΓΓΑ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ-ΕΝΩΣΕΩΝ. Να καταργηθεί το διήμερο πριν τη Γ.Σ. της οριστικοποίησης του καταλόγου και να γίνει τουλάχιστον 10ήμερο και παράλληλα να γνωστοποιείται εγκαίρως στα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να διορθώνονται λάθη έτσι ώστε να μην αναστατώνονται οι Γ.Σ. των Ενώσεων και των Ομοσπονδιών από ενστάσεις που θα δυσχεραίνουν τις εκλογικές διαδικασίες αντί να τις διευκολύνουν.