• Σχόλιο του χρήστη 'Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος' | 22 Αυγούστου 2020, 17:43

    Για την επίτευξη της ουσιαστικής και διαφανούς αντιπροσώπευσης των συλλόγων, πρέπει ο εν λόγω αντιπρόσωπος καθώς και ο αναπληρωτής που θα εκπροσωπούν το σύλλογο στις αρχαιρεσίες να είναι ενεργά μέλη του τρέχοντος ΔΣ του κάθε συλλόγου και όχι απλώς μέλος του συλλόγου. Παράλληλα, πρέπει να διασφαλισθεί η ξεχωριστή επιλογή για εκλογή προέδρου και μελών του ΔΣ της ομοσπονδίας. Με αυτό τον τρόπο οι σύλλογοι επιλέγουν για άμεσα και δημοκρατικά τον άνθρωπο που θα αναλάβει την προεδρία της Ομοσπονδίας που συμμετέχουν. Επιπλέδον, δεδομένων των συνθηκών οι σύλλογοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να ψηφίσουν στις τοπικές ενώσεις τους. Έτσι επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των συλλόγων στις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας.