• Σχόλιο του χρήστη 'Aνδριανός Κ.' | 22 Αυγούστου 2020, 17:35

    Κανένας αντιπρόσωπος που θα ψηφίζει στις αρχαιρεσίες να μην είναι απλώς μέλος του συλλόγου, αλλά να είναι μέλος του ΔΣ του συλλόγου. Στην ίδια κατεύθυνση οι σύλλογοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν σε ξεχωριστό πεδίο μόνο για Πρόεδρο και σε άλλο για μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας. Μόνο έτσι θα εξασφαλισθεί η άμεση επιλογή των συλλόγων για τη διοίκηση της Oμοσπονδίας.