• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ' | 22 Αυγούστου 2020, 21:59

    Άρθρο 7 Παρ.3. Ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι του σωματείου ( τακτικός και αναπληρωματικός ) πρέπει να είναι μέλη του του σωματείου και όχι απαραίτητα μέλη του Δ.Σ. και ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η εκπροσώπηση των σωματείων στις Γενικές Συνελεύσεις. Ο κατάλογος των σωματείων που τηρεί η ΓΓΑ, θα πρέπει περιοδικά να επικαιροποιείται. Να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σ’ αυτόν από τα σωματεία και τις Ομοσπονδίες. Ο οριστικός κατάλογος με το δικαίωμα ψήφου των σωματείων, ενόψει Γενικών Συνελεύσεων και Αρχαιρεσιών στις Ομοσπονδίες θα πρέπει να αποστέλλεται έγκαιρα, ώστε να υπάρχει το χρονικό περιθώριο σχετικού ελέγχου και προγραμματισμού.