• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝ.' | 23 Αυγούστου 2020, 16:23

    Για να μπορέσει να εκλείψει το σημαντικό ζήτημα με τις αρχαιρεσίες στις νησιωτικές και γενικότερα στις απομακρυσμένες περιοχές και για να διασφαλίσουμε αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών ως θεσμική εγγύηση που θέτει το άρθρο 51 §4 του Σ. θα πρότεινα να κάνουμε χρήση της τεχνολογίας και συγκεκριμένα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, έτσι θα μπορούν να πραγματοποιηθούν ταυτοχρόνως αρχαιρεσίες σε όλη την χώρα ή και τοπικά εκλογές με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Ένα δεύτερο σημείο που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι τα σωματεία να ψηφίζουν απευθείας το πρόεδρο. Συνεπώς απαιτείται διαχωρισμός ψηφοδελτίου προέδρου και μελών του Δ.Σ.. Δεν είναι δυνατόν στις αρχαιρεσίες των Ομοσπονδιών να ψηφίζουν άτομα που δεν έχουν την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ.. Με ποιο τρόπο διασφαλίζουμε την νόμιμη εκπροσώπηση αν ψηφίζει οποιοδήποτε απλό μέλος;; Το μέλος του Δ.Σ. του σωματείου που θα ψηφίζει θα εκφράζει την ελεύθερη και ανόθευτη βούληση των μελών της.