• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Νικητίδης -Γεν. Γραμ. Ε.Ο.Χ.Α' | 23 Αυγούστου 2020, 19:49

    ΣύνδεσμοςΣτην Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4639/19 (όπως είχε κατατεθεί στην Βουλή των Ελλήνων) αναφερόταν -σε σχέση με την αναστολή ορισμένων διατάξεων του Ν.4603/19 που προβλεπόταν στο έβδομο άρθρο– τα παρακάτω : «… Πέραν των προεκτεθέντων, υπήρξαν γενικευμένες αντιδράσεις της αθλητικής κοινότητας σχετικώς με τις ρυθμίσεις των άρθρων 25, 26,27, 28, 29, 30 και 62 παρ. 4 του ν. 4603/2019 (Α΄48). Οι αντιδράσεις αυτές επεσήμαναν και επισημαίνουν εμφατικά τα προβλήματα που δημιουργούν και θα δημιουργήσουν οι εν λόγω διατάξεις κατά την εφαρμογή τους. Επί παραδείγματι,… Για όλους τους ανωτέρω λόγους, όπως επίσης και για λόγους ασφάλειας δικαίου, αλλά και για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου, κρίνεται σκόπιμη η αναστολή της ισχύος των διατάξεων αυτών, προκειμένου να υπάρξει διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να προωθηθεί ένα αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις αρχαιρεσίες και τη σύνθεση των οργάνων των κατά περίπτωση αθλητικών φορέων.» Είναι γνωστό ότι οι «γενικευμένες αντιδράσεις» τότε, μεταξύ των άλλων αφορούσαν και στην πρόβλεψη με την οποία ένα αθλητικό σωματείο για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση της οικεία Ομοσπονδίας θα έπρεπε να συμμετείχε με 10 ή 20 αθλητές -αντίστοιχα για ατομικά και ομαδικά αθλήματα – στα 2 προ της Γ.Σ ημερολογιακά έτη. Οι αντιδράσεις αυτές εστιαζόταν εμφατικά (όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε στην έκθεση) όχι στο γεγονός ότι η ρύθμιση επιχειρούσε –εύλογα κατά την άποψή μου- να αποκλείσει από εκλογικές διαδικασίες σωματεία «σφραγίδες» που ενώ παραμένουν άπραγα επί 3 χρόνια, επιτηδευμένα και ίσως με τις οδηγίες κάποιων, διαμορφώνουν συνθήκες για την εκλογή εκπροσώπων σε διοικήσεις ομοσπονδιών αλλοιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη ερχόταν αιφνιδιαστικά να θεσμοθετηθεί εν μέσω της χρονιάς πριν από την εκλογική τον τρόπο συμμετοχής των σωματείων στις Γ.Σ. Για τους πιο πάνω λόγους η παρούσα πολιτική ηγεσία του Αθλητισμού, έθεσε την συγκεκριμένη διάταξη – μεταξύ άλλων – σε αναστολή, μέχρι την 31-12-2020, δηλαδή μέχρι ένα χρονικό σημείο που θα είχαν ήδη ολοκληρωθεί βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας οι Γενικές Συνελεύσεις και η εκλογή των διοικήσεων όλων των ομοσπονδιών, ώστε οποιαδήποτε νέα ρύθμιση να θεσμοθετηθεί με τρόπο που να έχει εφαρμογή μετά την 01-01-2021 και ουσιαστικά να αφορά στις εκλογές του 2024. Και πράγματι η αναστολή αυτή αποκαθιστούσε την ασφάλεια δικαίου. Παρότι όμως στο διάστημα που μεσολάβησε από τον Νοέμβριο του 2019 μέχρι τώρα, καμία διαβούλευση δεν έγινε αναφορικά με το θέμα αυτό (ενδεχομένως και λόγω της πανδημίας) και ενώ βρισκόταν σε ισχύ η μέχρι την 31-12-2020 αναστολή, έρχεται σήμερα (όχι πλέον στην χρονιά πριν τις εκλογικές Γ.Σ. αλλά μόλις 3-4 μήνες πριν από αυτές) μια διάταξη που επαναφέρει με ακόμα πιο «αιφνιδιαστικό» τρόπο την «αιφνιδιαστική» πρόβλεψη του Ν.4603/19 περί 2 ημερολογιακών ετών προ της Γ.Σ., κάτι που προφανώς δεν αποκαθιστά την ασφάλεια δικαίου που επικαλέστηκε η τότε αιτιολογική έκθεση. Επιπλέον, σε αθλήματα όπως τα περισσότερα από αυτά που καλλιεργούνται από την Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων και τα σωματεία μέλη της, υπάρχει συχνά η πιθανότητα μια χειμερινή –άρα και αγωνιστική- περίοδος να εξελιχθεί άσχημα λόγω μη κατάλληλων καιρικών συνθηκών (έλλειψη χιονιού). Σε τέτοιες αγωνιστικές περιόδους (όπως π.χ. του 2018 και του 2020) παρατηρείται μια δραστική μείωση των αθλητών που καταφέρνουν να κάνουν ανάλογη προετοιμασία ώστε να λάβουν μέρος στους αγώνες των εθνικών πρωταθλημάτων. Μάλιστα, διαπιστώνεται ότι η μείωση αυτή προκύπτει κυρίως από αθλητές μικρών επαρχιακών σωματείων που δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια διεξαγωγής προπονητικών camps στο εξωτερικό. Η πρόβλεψη λοιπόν σχετικά με τα 2 έτη προ της Γ.Σ. θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και κάποιες τέτοιου είδους ειδικές συνθήκες που αφορούν σε σωματεία τα οποία σε καμία περίπτωση δεν ορίζονται σαν «σωματεία φαντάσματα» ώστε να τιμωρούνται αποκλειόμενα από την δυνατότητα συμμετοχής τους στην λήψη αποφάσεων. ΠΡΟΤΑΣΗ : (α) Στην παράγραφο 2 του τροποποιούμενου με το άρθρο 4 του παρόντος νομοσχεδίου, άρθρου 14 του Ν,2725/99 η διατύπωση στο συγκεκριμένο σημείο μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής : « 2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε γενική συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και, κατά δύο (2) τουλάχιστον από τα τελευταία τέσσερα (4) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης ημερολογιακά έτη, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις με δέκα (10) τουλάχιστον αθλητές, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα και με είκοσι (20) τουλάχιστον αθλητές, αν πρόκειται για ομαδικό. Η συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύεται … » (β) Στο άρθρο 25 του προτεινόμενου Νομοσχεδίου «Μεταβατικές Διατάξεις» να συμπεριληφθεί πρόβλεψη ότι η ισχύς της παραγράφου 2 του τροποποιούμενου με το άρθρο 4 του παρόντος νομοσχεδίου, άρθρου 14 του Ν.2725/99 δεν θα έχει εφαρμογή για τις Γενικές Συνελεύσεις που θα διεξαχθούν εντός του τελευταίου διμήνου του 2020 και θα ισχύσουν κανονικά για εκείνες που θα διεξαχθούν μετά την 01-01-2021. Ομοίως, αυτή η μεταβατική διάταξη θα ισχύσει και για την παράγραφο 2 του τροποποιούμενου με το άρθρο 7 του παρόντος, άρθρου 24 του Ν.2725/99.