• Σχόλιο του χρήστη 'Δήμητρα Κρίγκα' | 2 Νοεμβρίου 2020, 22:01

    Θεωρώ αυτή την πρωτοβουλία της ανοικτής διαβούλευσης μια ιδιαίτερα καλή κίνηση από την πλευρά του κράτους. Οι μόνιμες θέσεις αρχαιολόγων είναι ένα ζητούμενο χρόνων στο ΥΠΠΟΑ, που όμως πάντοτε όταν προκηρύσσονται είναι αντικειμενικά λίγες, σε σχέση με τις ανάγκες ανά την Ελληνική επικράτεια. Ειδικά στο ΤΑΠΑ, έναν ιδιαίτερα χρήσιμο για την ελληνική οικονομία φορέα, καθώς είναι ο φορέας που συγκεντρώνει τα έσοδα των εισιτηρίων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων της Ελλάδος, αλλά και ο επίσημος φορέας των πωλητέων αντιγράφων αρχαίων αντικειμένων και έργων τέχνης, τόσο σε έλληνες όσο και σε ξένους αγοραστές. Γνωρίζουμε όλοι ότι το "σουβενίρ" αποτελεί πάντα ένα ιδιαίτερο συνοδευτικό των ταξιδιών, οπότε ένα "σουβενίρ" αισθητικά ωραίο και προερχόμενο από τον επίσημο φορέα θα κάνει χαρούμενους τους αγοραστές του και πιθανόν θα αποτελέσει ένα είδος "σιωπηλού πρεσβευτή" της Ελλάδας και του πολιτισμού της. Οι αρχαιολόγοι ως επιστημονικός τομέας πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμοι στο ΤΑΠΑ για τις ικανότητες τους (λόγω κατάρτισης) για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως για να διακρίνουν τα πιο σημαντικά από τα ήδη γνωστά αρχαία αντικείμενα, αλλά και από τα πιο πρόσφατα και άγνωστα ευρήματα αρχαιολογικών ανασκαφών, ώστε να αυξηθεί η ποικιλία των πωλητέων αντικειμένων. Εκτός των πωλητέων, γνωρίζω ότι το ΤΑΠΑ αποτελεί τον μοναδικό κρατικό φορέα για την έκδοση των αρχαιολογικών έργων (ανασκαφών, μελετών, διδακτορικών διατριβών) και των Καταλόγων των Εκθέσεων των Μουσείων του ΥΠΠΟΑ. Στον τομέα αυτόν, των εκδόσεων, απασχολούνται σήμερα ελάχιστοι αρχαιολόγοι. Ο τομέας αυτός χρειάζεται επίσης ενίσχυση, καθώς απαιτεί υψηλή εξειδίκευση. Σε όλους τους επιστημονικούς τομείς είναι απαραίτητη η εξειδίκευση. Οι αρχαιολόγοι ίσως είναι από τους λίγους επιστημονικούς κλάδους που επιδιώκουν την εξειδίκευση είτε μέσω ανώτερων (διδακτορικών και μεταδιδακτορικών) σπουδών, είτε μέσω δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια (ελληνικά και διεθνή). Καθώς το υπάρχον σύστημα επιλογής προσωπικού στηρίζεται στην εξειδίκευση (καθώς αυτή δίνει μόρια), είναι ευκαιρία να αποκτήσουν μόνιμη εργασία περισσότεροι άτομα, ιδίως στην αρχαιολογία, όπου η μόνιμη εργασία αποτελεί εξαίρεση και όχι κανόνα και όπου η ανεργία είναι σε υψηλά ποσοστά. Συνεπώς θεωρώ χρήσιμο τον αριθμό των 12 θέσεων αρχαιολόγων και θα μπορούσαν ίσως να είναι και περισσότερες. Κρίνω όμως, ότι δεν είναι και τόσο δίκαιο να προαπαιτείται η επαγγελματική εμπειρία της επιμέλειας κειμένου (όπως συνέβη στην τελευταία προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 3 θέσεις αρχαιολόγων στο ΤΑΠΑ (16Κ/2017), καθώς είναι δύσκολο να έχει ο αρχαιολόγος τεκμηριωμένη προϋπηρεσία στην επιμέλεια κειμένου και ταυτόχρονα να ανήκει σε ειδική κατηγορία (κοινωνικά κριτήρια), ώστε να επιδιώξει τις συγκεκριμένες θέσεις. Προτείνω δηλ. να μην αποτελούν ξεχωριστό είδος θέσεων, οι θέσεις αρχαιολόγων στο ΤΑΠΑ και να μπορούν να τις δηλώσουν όλοι οι υποψήφιοι ενός πιθανού μελλοντικού διαγωνισμού.