• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκας Σπανος' | 11 Νοεμβρίου 2020, 10:02

    Το Ελληνικό Δημόσιο αποκτά, μέσω δωρεάς, ένα Μουσείο ανεκτίμητης αξίας. Δεν συμβαίνει αυτό κάθε μέρα στη χώρα μας. Μεγάλη προσοχή στη διοίκηση του Μουσείου - ειναι το κλειδί. Όλα αυτά τα χρόνια, υπό την Εταιρεία Αρχιπέλαγος, το Μουσείο λειτούργησε υποδειγματικά, με ανθρώπους με τεχνογνωσίας, που το ξέρουν και το αγαπούν. Θα ειναι κρίμα η διοίκηση, και ειδικά ο πρόεδρος του ΔΣ του Μουσείου, να εχουν χαρακτηριστικά που θα παραπέμπουν στη γραφειοκρατία και τη δημοσιοϋπαλληλιστικη νοοτροπία, που είμαι βεβαίως ούτε η ηγεσία του Υπουργείου επιθυμεί. Ορθά ορίζονται ως μέλη άτομα με θεσμική εκπροσώπηση. Με το ίδιο σκεπτικό η Εταιρεία Αρχιπέλαγος θα πρέπει, κατα τη γνώμη μου, ως δωρητής, να έχει μεγαλύτερη εκπροσώπηση, τρία τουλάχιστον άτομα. Ο Πρόεδρος δε του ΔΣ του Μουσείου αυτονόητα θεωρώ πως πρέπει να ειναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Εταιρείας Αρχιπέλαγος, μια δηλαδή θεσμική επιλογή που θα μπορεί εγγυηθεί την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη του Μουσείου. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο αποκτά μια μοναδική δωρεά. Είμαι βέβαιος οτι και η ηγεσία του Υπουργείου επιθυμεί την εποικοδομητική συνεργασία δημοσίου - Εταιρείας Αρχιπέλαγος, δεν θα αφήσει η διοίκηση του Μουσείου, κυρίως ο επικεφαλής, να ειναι προϊόν κομματικής επιλογής της εκάστοτε κυβέρνησης.