• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ' | 13 Νοεμβρίου 2020, 13:59

    Όσον αφορά στη στελέχωση του Τμήματος Αποτυπώσεων και Κτηματολογίου του άρθρου 20 της διαβούλευσης, σύμφωνα με τον Ν.736/1977 (οργανισμό του ΤΑΠ) προβλέπονταν για τα αντικείμενα αρμοδιότητας του τμήματος: 5 θέσεις Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΕ) + 3 θέσεις εργοδηγών εμπειροτεχνών Τοπογράφων προϊστάμενων συνεργείων + 3 θέσεις παρατηρητών Τοπογραφικού συνεργείου, εν συνόλω 11 θέσεις. Μετέπειτα, με την παρ. 8α του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003) συστάθηκαν επιπλέον 3 θέσεις ΤΕ8 Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών. Συνολικά δηλαδή, με βάση τα ανωτέρω, θα έπρεπε το τμήμα να στελεχώνεται από 14 υπαλλήλους. Στην παρούσα διαβούλευση προβλέπονται για το αντικείμενο του τμήματος 3 θέσεις μονίμων Αγρονόμων – Τοπογράφων και 2 θέσεις μονίμων Τεχνολόγων – Τοπογράφων, εν συνόλω 5 θέσεις. Δεδομένου του φάσματος της χωρικής αρμοδιότητας του Τμήματος, που αφορά σε όλη ελληνική επικράτεια, η στελέχωση με 5 θέσεις φαντάζει ελλιπής.