• Σχόλιο του χρήστη 'Λουκάς Σπανός' | 13 Νοεμβρίου 2020, 13:31

    Τα περισσότερα μέλη του ΔΣ έχουν - και ορθά - θεσμική εκπροσώπηση. Ωστόσο, η Εταιρεία Αρχιπέλαγος που κάνει αυτή την ανεκτίμητη δωρεά στο Ελληνικό Δημόσιο, θα πρέπει να εκπροσωπείτε με κατ’ ελάχιστο 3 μέλη. Ο πρόεδρος του ΔΣ γιατί να ορίζεται από τον Υπουργό? Ως ελάχιστη ανταπόδοση του Ελληνικού Δημοσίου, ο Πρόεδρος του ΔΣ θα πρέπει θεσμικά να είναι ο εκάστοτε πρόεδρος της Εταιρείας Αρχιπέλαγος. Είναι σημαντικό να κατοχυρωθεί ότι ο πρόεδρος του ΔΣ του Μουσείου δεν θα είναι η εκάστοτε επιλογή του εκάστοτε Υπουργού, αλλά μία θεσμική επιλογή, όπως ο πρόεδρος της Εταιρείας Αρχιπέλαγος, του φορέα δηλαδή που όλα αυτά τα χρόνια δημιούργησε, ανέδειξε και τώρα δωρίζει στο Ελληνικό Δημόσιο αυτό το χώρο πολιτισμού για τη Λέσβο και τη χώρα. Δεν πρέπει το Μουσείο να μετατραπεί σε γραφειοκρατικό δημοσιουπαλληλιστικό οργανισμό, χρειάζεται προσοχή σε αυτό από το Υπουργείο.