• Σχόλιο του χρήστη 'elefgeor' | 18 Φεβρουαρίου 2021, 15:35

    Στην παρ. 12, η ποινή προτείνεται να μετατραπεί σε απαγόρευση συμμετοχής στο οικείο επαγγελματικό πρωτάθλημα για ένα ημερολογιακό έτος ώστε να μην υπάρχει διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου οργάνου αλλά δεσμία αρμοδιότητα υποβολής αυστηρής ποινής για αδικήματα που νοθεύουν τον ανταγωνισμό και κάθε έννοια ευ αγωνίζεσθαι. Σημειώνεται ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο για αντίστοιχα αδικήματα άλλαξε απότομα πέρσι, με αποτέλεσμα την κατάλυση κάθε έννοιας ασφάλειας δικαίου, ενώ συγκεκριμένη ποδοσφαιρική Α.Α.Ε. εμφανιζόταν ως ευνοημένη από την αλλαγή αυτή ενώ στην πραγματικότητα δεν αποδείχτηκε ποτέ η ενοχή της στα δικαστήρια.